Miasto Jest Nasze - Ruchy Miejskie

Nie tylko sosna

Stowarzyszenie Razem dla Wawra dba o ochronę drzew wzdłuż linii kolejowej. Mieszkańcy pilnują, by zostało wypracowane rozwiązanie, które weźmie pod uwagę nie tylko wygodę PKP, ale także dobro mieszkańców i dbałość o zasoby przyrodnicze. Symbolem tych zmagań jest słynna sosna zwieszająca się nad drogą, jednak drzew, które nie zasługują na bezmyślne wycięcie, jest tam znacznie więcej.

https://www.facebook.com/stowarzyszenierazemdlawawra/posts/1507841515986743