Miasto Jest Nasze - Ruchy Miejskie

Stowarzyszenie Wola Mieszkańców zgłasza uwagi do planu miejscowego

Do 13 lipca 2018 r. trwało wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej i Płockiej. Uwagi można składać jeszcze dwa tygodnie po zakończeniu wyłożenia, czyli do 27 lipca 2018 r. Dlatego we współpracy z mieszkańcami stowarzyszenie Wola Mieszkańców przygotowało listę uwag dotyczących proponowanego kształtu planu. Pierwsze uwagi dotyczą właściwej ochrony i ekspozycji zabytków znajdujących się w tej okolicy.

https://www.facebook.com/WolaMieszkancow/posts/2087693401511921