Miasto Jest Nasze - Ruchy Miejskie

Stowarzyszenie Ochocianie z lokalnym rozwiązaniem problemu miejsc parkingowych

Ochota to jedna z dzielnic, które dotyka problem pobliskiej strefy płatnego parkowania. Kierowcy, chcąc zaoszczędzić, parkują blisko granicy strefy – na przykład na uliczkach Ochoty – zajmując każde wolne miejsce. Pomysł na odzyskanie miejsc dla mieszkańców Ochoty jest prosty: wyznaczyć strefy, do których będą mieli prawo wjechać tylko mieszkańcy na podstawie identyfikatora. Ochocianie zapowiadają konsultacje w tej sprawie.