Program dla Śródmieścia

ŚRÓDMIEŚCIE DLA MIESZKAŃCÓW
Program komitetu Miasto Jest Nasze
Wybory samorządowe 2018
lista nr 15 do Rady Miasta
lista nr 23 do Rady Dzielnicy

 

TRANSPORT PUBLICZNY I PARKINGI
 • Łatwe przesiadki – przystanki bliżej skrzyżowań; zebry przy Rotundzie i Centralnym; ekoAutobus na Hożej i Wilczej
 • Mniej spalin – nowy system sterowania sygnalizacją, rozwój sieci buspasów i tramwajów
 • Zintegrowany infosystem parkingowy – tablice na wjazdach do dzielnicy i aplikacja mobilna; parkingi urzędów nocą dla mieszkańców

 

BEZPIECZNE ULICE
 • Ulice zamiast autostrad – koniec z nocnymi wyścigami
 • Ochrona dzieci – zwolnienie ruchu i poprawa widoczności wokół szkół, lekcje ruchu drogowego
 • Wszyscy jesteśmy pieszymi – wygodne, bezpieczne, wolne od reklam i aut chodniki; rozwój i racjonalizacja sieci dróg rowerowych

 

MIASTO DOBRZE ZAPROJEKTOWANE
 • Plany zagospodarowania przestrzennego dla całej dzielnicy – dbamy o interesy mieszkańców, nie deweloperów; na pięknych placach rekreacja i drobny handel, nie wyłącznie parkingi; więcej koszy na śmieci; ławki na każdej ulicy
 • Remont Chmielnej – czysty deptak i handlowa wizytówka miasta; walka z graffiti
 • Plac Defilad – rewitalizacja Parku Świętokrzyskiego, dobry projekt placu Centralnego, odtworzenie wielofunkcyjnej zabudowy Marszałkowskiej i Jerozolimskich

 

MIEJSKIE LOKALE – WSPÓLNY MAJĄTEK
 • Strategia lokalowa – miejskie lokale użytkowe w służbie miastu, bogatsza oferta usług dla mieszkańców, obniżka czynszów
 • Preferencyjne czynsze – rzemieślnicy, startujący mały biznes, działalność użyteczna społecznie
 • Audyt i restrukturyzacja ZGN i ADK; wynajem pustostanów – ożywienie ulic, wyższe przychody

 

ZIELEŃ BEZCENNA
 • Tysiące nowych drzew, szpalery wzdłuż ulic – walka ze smogiem i upałami
 • Mapa wszystkich drzew Śródmieścia – przejrzyste zasady wycinek, nasadzenia zastępcze
 • Nie chcemy pustyń – zazielenianie podwórek, leczenie i pielęgnacja zamiast wycinki; Zamiast słupków – żywopłoty, zamiast trawników – łąki kwietne, schronienie dla owadów i ptaków

 

HAŁAS – ZMORA MIESZKAŃCÓW
 • Zero tolerancji dla nadmiernie uciążliwych restauracji, klubów i pubów – kto nie szanuje sąsiadów, traci koncesję na alkohol; będziemy pośredniczyć w dialogu z przedsiębiorcami
 • Kontrola ciszy nocnej – więcej pieszych patroli policji i straży miejskiej; powrót stójkowych
 • Redukcja hałasu – spokojniejszy, płynny ruch aut; ograniczenie napływu starych i głośnych; na ulicach przelotowych wzmożone kontrole prędkości – także automatyczne i odcinkowe

­­­­­­­­

 

POPRAWA JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH
 • Remonty poczekalni w ZOZ-ach; dzielnicowa rejestracja wizyt – krótsze kolejki
 • Audyt MOPS i agencji opieki terenowej; nabór wolontariuszy do towarzyszenia seniorom i kombatantom samotnym, hospitalizowanym i przebywającym w domach MOPS
 • Przyłącza budynków miejskich do sieci CO i CW – umowy przesyłu z sąsiednimi wspólnotami