Program dla Pragi Południe

PROGRAM WYBORCZY MJN

RUCHÓW MIEJSKICH

DLA PRAGI-POŁUDNIE

 

Obszar: Reprywatyzacja, mieszkalnictwo i rewitalizacja

Diagnoza:

Od ponad 20 lat Warszawę toczy choroba reprywatyzacji. Handlarze roszczeń, niektórzy urzędnicy i prawnicy stworzyli mechanizm przejmowania miejskich nieruchomości. W wyniku reprywatyzacji zostało poszkodowanych 55 tys. mieszkańców. Drugą przyczyną narastającego problemu mieszkaniowego w Warszawie są wieloletnie zaniedbania ratusza w inwestycje w zasób mieszkań komunalnych. Wiele mieszkań komunalnych nie ma podłączenia do centralnego ogrzewania, co często skazuje mniej zamożnych mieszkańców na wysokie koszty utrzymania w okresie zimowym.

Cel strategiczny:

Chcemy, aby miasto troszczyło się o wszystkich mieszkańców niezależnie od ich dochodów oraz utrzymywało w dobrym stanie zasób mieszkań komunalnych.

Cele ogólne:

 • Zachowanie w zasobie miejskim placówek publicznych: szkół, przedszkoli, boisk, placów zabaw i parków – w tym także tych, wobec których są roszczenia.
 • Potraktowanie przez władze Warszawy kwestii związanych z reprywatyzacją jako priorytetowych: zaangażowanie się w rozwiązywanie problemów mieszkańców wynikających ze zwrotów dekretowych w sposób adekwatny do wagi problemu.
 • Rozwój budownictwa komunalnego, wspieranie budownictwa społecznego przez spółdzielnie.
 • Przeprowadzenie audytu mieszkań komunalnych. Identyfikacja i remonty pustostanów.
 • Powiększanie zasobu miejskich lokali mieszkalnych – zarówno socjalnych jaki i komunalnych pod wynajem dla ludzi, którzy z różnych powodów nie mogą zakupić na wolnym rynku mieszkań własnościowych.
 • Realizacja rewitalizacji w sposób świadomy, tak by nie wykluczać nikogo ani nie zmuszać do poddawania się niesprawiedliwym praktykom (takim jak podpisywanie nowych umów najmu, bezprawna weryfikacja dochodu, brak możliwości powrotu do swojego mieszkania).
 • Wprowadzenie ogólnowarszawskiej listy kolejkowej dla mieszkańców starających się o przydział mieszkania komunalnego.
 • Wprowadzenie w umowach przy sprzedaży przez miasto działek pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną zapisu, że pewna liczba mieszkań jest do dyspozycji miasta.

Cele szczegółowe:

 • Sukcesywne podłączenie wszystkich budynków komunalnych ogrzewanych elektrycznie oraz na węgiel do sieci centralnego ogrzewania.
 • Wprowadzenie ulg w czynszu dla mieszkańców bez centralnego ogrzewania, którzy muszą ogrzewać lokale energią elektryczną. Częściowe umorzenie długów, które wynikły z wysokich kosztów utrzymania mieszkań.
 • Uchwalanie planów zagospodarowania, w których tereny użyteczności publicznej byłyby chronione.
 • Prowadzenie otwartej polityki informacyjnej dla mieszkańców w rewitalizowanych budynkach.
 • Budowa bloków komunalnych wzorem ul. Jagiellońskiej 47 na Pradze-Północ.
 • Wygaszenie roszczeń do budynków miejskich tam gdzie to możliwe, np. roszczeń fikcyjnie wskrzeszonych spółek do kamienicy przy Mińskiej 33.

 

Obszar: Zieleń i jakość powietrza

Diagnoza:

Warszawa jest w czołówce europejskich metropolii o najgorszej jakości powietrza. Warszawski smog, który ma poważne konsekwencje zdrowotne, pochodzi zarówno z transportu samochodowego jak i spalania paliw stałych w gospodarstwach domowych. Przez długi czas działania ratusza były jedynie pozorowane. Dopiero od 2017 r. miasto wprowadziło dopłaty na wymianę pieców. Ciągle wiele budynków nie jest podłączonych do sieci centralnego ogrzewania. Warszawa w ciągu kilku ostatnich lat doświadczyła prawdziwej „rzezi drzew”. W wycinkach przez długi czas prym wiodło miasto (np. zrealizowało skandaliczną wycinkę w Ogrodzie Krasińskich), lecz w sukurs przyszły przepisy lex Szyszko.

Cel strategiczny:

Ochrona warszawskiej zieleni. Nasadzenia drzew, które zrekompensują lata masowych wycinek.

Cele ogólne:

 • Zachowanie i rozszerzanie terenów zielonych. Zaprzestanie sprzedaży prywatnym inwestorom terenów zielonych przez miasto.
 • Ochrona prawna klinów napowietrzających przed zabudową.
 • Przyspieszenie wymiany palenisk oraz podłączeń budynków do CO.
 • Uruchomienie programu skupu surowców wtórnych jak szkło i plastik
 • Częste mycie ulic i udostępnianie mieszkańcom harmonogramu mycia w celu umożliwienia przeparkowania samochodów.
 • Sadzenie krzewów wzdłuż ulic, dzięki czemu można ograniczyć zanieczyszczenie powietrza powodowane przez unos wtórny z jezdni.

Cele szczegółowe:

 • Zaprzestanie organizowania uciążliwych imprez w Parku Skaryszewskim.
 • Wprowadzenie barier dla samochodów na wjeździe do Parku Skaryszewskiego oraz egzekwowanie zakazu wjazdu aut do Parku.
 • Rewitalizacja Parku Leśnika wzorem Parku Polińskiego.
 • Priorytetowe objęcie planami zagospodarowania przestrzennego parków i terenu ogródków działkowych, stworzenie brakujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu ogrodów działkowych w naszej dzielnicy.
 • Odzyskanie niesłusznie sprzedanych prywatnym inwestorom działek na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych oraz w Parku Skaryszewskim.
 • Objęcie planami zagospodarowania całej dzielnicy, w tym przede wszystkim zabudowywanych obszarów na terenie Kamionka, Grochowa i Gocławia; uwzględnienie tam terenów zielonych i usług publicznych pośród nowej zabudowy.

 

Obszar: Przestrzeń i miasto przyjazne

Diagnoza:

Warszawa pogrąża się w chaosie urbanistycznym. Znaczna część miasta nie jest objęta planami zagospodarowania przestrzennego. Jest to sytuacja korzystna dla deweloperów, a jej skutkiem jest chaotyczna zabudowa. Nowe inwestycje mieszkaniowe często powstają na terenach nie posiadających odpowiedniej infrastruktury. Na nowych osiedlach brakuje szkół, przedszkoli, przychodni i terenów zielonych. Jest to często regres w stosunku do tego jak dawniej projektowano dzielnice mieszkaniowe. Przedszkola i żłobki wciąż pozostają trudno dostępne. Dzieci muszą być zapisywane do przedszkoli na dużo wcześniej przed zamiarem uczęszczania, a i tak dla wielu z nich brakuje miejsc. Ponadto, ludność Warszawy będzie nieuchronnie się starzeć. Aby wyjść naprzeciw temu wyzwaniu powinniśmy już teraz myśleć jak kreować przestrzeń przyjazną dla seniorów.

Cel strategiczny:

Wprowadzenie ładu przestrzennego i wizualnego w dzielnicy. Rozwój dzielnicy w sposób gwarantujący każdemu łatwy dostęp do usług publicznych.

Cele ogólne:

 • Dążenie do objęcia całej dzielnicy planami miejscowymi, a w szczególności tej jej części, które najdynamiczniej rozwijają się.
 • Usuwanie barier dla pieszych, szczególnie osób starszych oraz rodzin z małymi dziećmi.
 • Stworzenie i uchwalenie na poziomie miasta kodeksu reklamowego wprowadzającego zakaz reklam wielkoformatowych i billboardów i ujednolicającego zasady dotyczące szyldów na głównych ulicach.
 • Budowa placówek publicznych (przychodni, szkół, przedszkoli) na terenach, gdzie powstają nowe inwestycje mieszkaniowe.
 • Wsparcie dla osób z kryzysie bezdomności: wzorem Poznania stworzenie dużych mieszkań komunalnych pod nadzorem operatora z organizacji pozarządowej.

Cele szczegółowe:

 • Budowa żłobków w dzielnicy (obecnie są tylko 4), budowa szkół podstawowych (bez strat dla terenów zielonych).
 • Budowa liceum ogólnokształcącego na Gocławiu (obecnie nie ma żadnego).
 • Monitorowanie zapotrzebowania na usługi publiczne w okolicy, gdzie powstają nowe inwestycje mieszkaniowe, czyli w okolicach ulicy Motorowej, Ostrobramskiej oraz Kamionka. Uwzględnienie potrzeb w przygotowywanych planach miejscowych.
 • Zagwarantowanie w każdej szkole publicznej stołówki.
 • Wytyczanie przejść dla pieszych na poziomie gruntu zamiast kładek i przejść podziemnych.
 • Naprawa zniszczonych chodników w dzielnicy.
 • Budowanie małej architektury jak ławeczki w celu tworzenia miejsc dla odpoczynku i spędzania czasu oraz ułatwienia poruszania się osobom starszym i z problemami zdrowotnymi.

 

Obszar: Transport

Diagnoza:

Spośród europejskich stolic Warszawa jest w czołówce miast o najwyższej liczbie samochodów na 1000 mieszkańców. Warszawa jest miastem przyjaznym dla zmotoryzowanych. Nowe ulice powstają jako miejskie autostrady, zachęcając mieszkańców przedmieść do wjazdu autem do Centrum. Jednocześnie miasto w wielu miejscach jest nieprzejezdne dla rowerzystów – ścieżki rowerowe urywają się w najdziwniejszych miejscach, albo nie ma ich wcale. Piesi napotykają liczne bariery: odległe przejścia dla pieszych, kładki i przejścia podziemne, chodniki zastawione przez samochody.

Cel strategiczny:

Promowanie zrównoważonego transportu, promocja komunikacji zbiorowej oraz nadrobienie zaniedbań w obszarze infrastruktury rowerowej i pieszej.

Cele ogólne:

 • Wprowadzanie stref uspokojonego ruchu. Stopniowa zmiana przekroju ulic w ramach ich modernizacji.
 • Rozwijanie infrastruktury dla rowerzystów w tym ścieżek i dopuszczanie kontraruchu rowerowego na małych uliczkach. Tworzenie międzydzielnicowych korytarzy rowerowych. Zszywanie istniejących fragmentów sieci rowerowej.
 • Walka z nielegalnym parkowaniem przy jednoczesnym zagwarantowaniu priorytetu parkingowego dla mieszkańców.
 • Rozwój sieci tramwajowej w dzielnicy oraz połączeń międzydzielnicowych a także rozwój sieci buspasów.

Cele szczegółowe:

 • Przebudowa ulicy Grochowskiej, zmiana przekroju, nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ulicy, przeniesienie parkowania z chodników, budowa ścieżek rowerowych. Grochowska jako reprezentacyjna ulica Pragi-Południe.
 • Dokończenie budowy tzw. obwodnicy śródmiejskiej jako drogi o charakterze połączenia międzydzielnicowego, a nie miejskiej autostrady. Uwzględnienie buspasów oraz rezerwy pod tramwaj wzdłuż drogi.
 • Poprawa bezpieczeństwa na Moście Poniatowskiego. Wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości. Budowa kładki rowerowej przy Moście Poniatowskiego lub Moście Średnicowym.
 • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Waszyngtona, po północnej stronie, od Stadionu Narodowego do ronda Wiatraczna.
 • Przedstawienie programu rozwiązania problemów parkingowych w dzielnicy: skrzyżowania i przejścia dla pieszych wolne od samochodów, przenoszenie parkowania z chodników na jezdnie, dyskusja o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania, ale z uwzględnieniem specyfiki dzielnicy, tzn. z utworzeniem na mniejszych uliczkach stref parkowania tylko dla mieszkańców.
 • Przejścia dla pieszych na ul. Grochowskiej i Ostrobramskiej zamiast kładek.
 • Przystanek kolejowy Wiatraczna, polepszenie połączeń kolejowych z resztą miasta szlakiem obwodowym.

 

Obszar: Rzemieślnicy i targowiska

Diagnoza:

Warszawa jest miastem przyjaznym wielkim korporacjom, nie wspiera natomiast niewielkiej działalności gospodarczej. Deklaracje miasta o potrzebie wspierania lokalnego handlu i rzemiosła nie znajdują pokrycia w faktycznych działaniach. Rzemieślnikom często proponuje się lokale nie spełniające standardów, które wymagają kosztownych remontów, w zamian jednak nie oferując możliwości długoterminowego najmu. (Przeczytaj o Podskarbińskiej.)

Cel strategiczny:

Zrównoważenie struktury najemców miejskich lokali użytkowych oraz rozwój lokalnego rzemiosła i drobnej przedsiębiorczości.

Cele ogólne:

 • Kompleksowy program wspierania rzemieślników.
 • Modernizacja targowisk, specjalne promocyjne ceny dla rolników spod Warszawy. Wspieranie bazarków osiedlowych.
 • Ograniczenie powstawania nowych sklepów wielkopowierzchniowych oraz centrów handlowych.

Cele szczegółowe:

 • Zachowanie targowisk w naszej dzielnicy: Wiatraczna, Rogatka, mały bazarek przy pętli Gocław, Szembeka, Niekłańska, Egipska.
 • Preferencyjne stawki najmu dla zakładów rzemieślniczych (8-10 zł/m), możliwość podpisywania długookresowych umów najmu (5-7 lat), częściowy zwrot kosztów poniesionych przez najemców na remont lokali.
 • Stworzenie bazy lokali usługowych on-line, z opisami i zdjęciami.