O koalicji

Ruchy Miejskie dla Warszawy to 12 organizacji działających w 16 dzielnicach.

Bemowiacy

Dwa lata temu z sukcesem przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję walki o poprawienie bezsensownego projektu stacji metra pod bemowskim ratuszem. Dzięki współpracy mieszkańców, organizacji, zainteresowaniu mediów i lokalnych decydentów projekt stacji został rozszerzony o wyjścia na wszystkich czterech narożnikach skrzyżowania Powstańców Śląskich i Górczewskiej. Dzięki temu nie będzie powtórki z niewygodnymi przesiadkami jak np. na rondzie Daszyńskiego.

Kooperacja Miejska

Projekt ustawy o niemarnowaniu żywności, nad którym pracują, trafił do Sejmu (odbyło się pierwsze czytanie). Działają też przeciwko wykluczeniu, na rzecz dobrej przestrzeni publicznej i zieleni. Aktywnie zaangażowali się w sprawę zagospodarowania Placu Defilad – razem z Miasto Jest Nasze doprowadzili do konsultacji społecznych w sprawie przyszłości placu.

Miasto Jest Nasze

Zasłynęło walką z dziką reprywatyzacją, jednak ich działania są o wiele szersze. Bronią zieleni przed wycinką, walczą o miasto przyjazne pieszym i planowanie przestrzenne uwzględniające przede wszystkim potrzeby mieszkańców. Mocno zaangażowani w walkę ze smogiem i wszechobecnymi reklamami. Wielokrotnie angażowali się też w sprawy wymagające interwencji w Sejmie, jak w przypadku lex Szyszko, czy lex deweloper.

Nowy Żoliborz

Latami walczyli – i wywalczyli! - plan miejscowy dla Żoliborza Południowego, najważniejszy dokument planistyczny dla nowej części dzielnicy. Zabiegali o budowę szkoły i realizacji szeregu projektów w ramach budżetu partycypacyjnego.

Ochocianie

Patrzą na ręce lokalnym władzom, ujawnili m.in. aferę lokalową na Ochocie (sprzedawanie miejskich lokali za kwoty znacznie poniżej wartości). Walczą o zieleń, alarmują o stanie powietrza w dzielnicy przeciętej na pół ul. Wawelską. Robią imprezy sąsiedzkie, a wspólnie pracują już 10 lat.

Razem dla Wawra

Walczą o czystsze powietrze, kanalizację dla Wawra i pomniki przyrody. Monitorują i nagłaśniają kwestię budowy tuneli pod torami w Radości i w Falenicy. Aktywni w wawerskich radach osiedli. Naciskają na rozwój podstawowej infrastruktury, której Wawer wciąż nie może się doczekać. Bronią słynnej sosny z ulicy Patriotów przed wycinką w ramach modernizacji linii kolejowej.

Rembertów Bezpośrednio

Zasłynął na całą Warszawę akcją Kopiemy Tunel - ich oczkiem w głowie jest tunel pod torami na linii Chruściela/Marsa. Walczą o drogi rowerowe, skutecznie oprotestowali spalarnię śmieci na terenie Rembertowa.

Sąsiedzi dla Wesołej

Protestują przeciwko skandalicznej decyzji o budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawskiej przez środek dzielnicy (w miejscu Lasu Milowego). Integrują lokalną społeczność najmłodszej dzielnicy Warszawy.

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy

Od 16 lat walczą z chaosem przestrzennym i zabiegają o uchwalanie planów miejscowych (m.in. dla placu przy PKP Włochy). Promują ideę i dziedzictwo Miasta Ogrodu Włochy. Walczą o zieleń, czyste powietrze i przejrzysty samorząd. Integrują mieszkańców m.in. poprzez organizację Sąsiedzkich Śniadań i Festiwalu Otwarte Ogrody.

Stowarzyszenie Wiatrak

Działa prężnie na Pradze Południe, gdzie recenzuje poczynania ekipy od 12 lat rządzącej dzielnicą. Występuje w obronie terenów zielonych – szczególnie Parku Skaryszewskiego i terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Ostatnio udało im się doprowadzić do stwierdzenia przez PKW naruszenia prawa przez Radę Miasta, która przygotowała nowe okręgi wyborcze, skrojone w sam raz pod duże partie polityczne. Wpływają też na lokalną rzeczywistość poprzez rady osiedli, których kompetencje chcą wzmacniać.

Wola Mieszkańców

Dbają o tożsamość Woli, ratują zaniedbane zabytki dzielnicy (m.in. „Wolskie Koloseum“ czy Wolskie Pięciochatki). Patrzą na ręce deweloperom działającym w dzielnicy. Naciskają na jak najlepszą jakość przestrzeni publicznych po zakończeniu budowy metra na Woli.

Zabytki Mokotowa

Od 27 października 2014 roku działają jako stowarzyszenie zwykłe. Do tego czasu działaliśmy jako grupa społeczników pod nazwą Grupa ZABYTKI MOKOTOWA. Rozpoczęliśmy swoją działalność od ratowania zabytkowej studzienki przy u. Dolnej. Łączy nas wspólna troska o dziedzictwo kulturowe naszej dzielnicy. Nie wyrażamy zgody na postępujące niszczenie zabytkowych budynków i innych obiektów oraz terenów ważnych dla tożsamości Mokotowa.