Ruchy Miejskie dla Warszawy to 11 organizacji działających w 16 dzielnicach.

Wola Mieszkańców

Dbają o tożsamość Woli, ratują zaniedbane zabytki dzielnicy (m.in. „Wolskie Koloseum“ czy Wolskie Pięciochatki). Patrzą na ręce deweloperom działającym w dzielnicy. Naciskają na jak najlepszą jakość przestrzeni publicznych po zakończeniu budowy metra na Woli.

Sąsiedzi dla Wesołej

Protestują przeciwko skandalicznej decyzji o budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawskiej przez środek dzielnicy (w miejscu Lasu Milowego). Integrują lokalną społeczność najmłodszej dzielnicy Warszawy.

Nowy Żoliborz

Latami walczyli – i wywalczyli! - plan miejscowy dla Żoliborza Południowego, najważniejszy dokument planistyczny dla nowej części dzielnicy. Zabiegali o budowę szkoły i realizacji szeregu projektów w ramach budżetu partycypacyjnego.

Bemowiacy

Dwa lata temu z sukcesem przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję walki o poprawienie bezsensownego projektu stacji metra pod bemowskim ratuszem. Dzięki współpracy mieszkańców, organizacji, zainteresowaniu mediów i lokalnych decydentów projekt stacji został rozszerzony o wyjścia na wszystkich czterech narożnikach skrzyżowania Powstańców Śląskich i Górczewskiej. Dzięki temu nie będzie powtórki z niewygodnymi przesiadkami jak np. na rondzie Daszyńskiego.

Razem dla Wawra

Walczą o czystsze powietrze, kanalizację dla Wawra i pomniki przyrody. Monitorują i nagłaśniają kwestię budowy tuneli pod torami w Radości i w Falenicy. Aktywni w wawerskich radach osiedli. Naciskają na rozwój podstawowej infrastruktury, której Wawer wciąż nie może się doczekać. Bronią słynnej sosny z ulicy Patriotów przed wycinką w ramach modernizacji linii kolejowej.

Ochocianie

Patrzą na ręce lokalnym władzom, ujawnili m.in. aferę lokalową na Ochocie (sprzedawanie miejskich lokali za kwoty znacznie poniżej wartości). Walczą o zieleń, alarmują o stanie powietrza w dzielnicy przeciętej na pół ul. Wawelską. Robią imprezy sąsiedzkie, a wspólnie pracują już 10 lat.

Miasto Jest Nasze

Zasłynęło walką z dziką reprywatyzacją, jednak ich działania są o wiele szersze. Bronią zieleni przed wycinką, walczą o miasto przyjazne pieszym i planowanie przestrzenne uwzględniające przede wszystkim potrzeby mieszkańców. Mocno zaangażowani w walkę ze smogiem i wszechobecnymi reklamami. Wielokrotnie angażowali się też w sprawy wymagające interwencji w Sejmie, jak w przypadku lex Szyszko, czy lex deweloper.

Stowarzyszenie Wiatrak

Działa prężnie na Pradze Południe, gdzie recenzuje poczynania ekipy od 12 lat rządzącej dzielnicą. Występuje w obronie terenów zielonych – szczególnie Parku Skaryszewskiego i terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Ostatnio udało im się doprowadzić do stwierdzenia przez PKW naruszenia prawa przez Radę Miasta, która przygotowała nowe okręgi wyborcze, skrojone w sam raz pod duże partie polityczne. Wpływają też na lokalną rzeczywistość poprzez rady osiedli, których kompetencje chcą wzmacniać.

Rembertów Bezpośrednio

Zasłynął na całą Warszawę akcją Kopiemy Tunel - ich oczkiem w głowie jest tunel pod torami na linii Chruściela/Marsa. Walczą o drogi rowerowe, skutecznie oprotestowali spalarnię śmieci na terenie Rembertowa.

Kooperacja Miejska

Projekt ustawy o niemarnowaniu żywności, nad którym pracują, trafił do Sejmu (odbyło się pierwsze czytanie). Działają też przeciwko wykluczeniu, na rzecz dobrej przestrzeni publicznej i zieleni. Aktywnie zaangażowali się w sprawę zagospodarowania Placu Defilad – razem z Miasto Jest Nasze doprowadzili do konsultacji społecznych w sprawie przyszłości placu.

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy

Od 16 lat walczą z chaosem przestrzennym i zabiegają o uchwalanie planów miejscowych (m.in. dla placu przy PKP Włochy). Promują ideę i dziedzictwo Miasta Ogrodu Włochy. Walczą o zieleń, czyste powietrze i przejrzysty samorząd. Integrują mieszkańców m.in. poprzez organizację Sąsiedzkich Śniadań i Festiwalu Otwarte Ogrody.