WISŁA DLA MIESZKAŃCÓW

 

Kochamy Wisłę i jej dziki charakter! 

Nasz skarb, jakim są dzikie brzegi i tereny nadwiślańskie, należy bezwzględnie chronić, ale też dalej rozwijać – w sposób zrównoważony.

Jak to zrobić? 

Oto edukacyjno-rekreacyjna część naszego programu:

 • Zachowamy naturalny prawy brzeg Wisły, nie zgodzimy się na jego wybetonowanie.
 • Dodatkowe elementy na brzegu (np. place zabaw, atrakcje, ale też oznakowanie) będziemy tworzyć z materiałów naturalnych.
 • Na lewym brzegu wytyczymy przejazd rowerowy przez teren MPWiK – umożliwimy jazdę bezpośrednio nad brzegiem od Mostu Łazienkowskiego do Siekierkowskiego.
 • Zainwestujemy w dodatkowe plaże na prawym brzegu – obecnie między Saską Kępą a plażą przy ulicy Romantycznej brakuje takich miejsc. Zwiększymy też dostępność istniejących plaż dla osób poruszających się na wózkach i rodziców z wózkami dziecięcymi.
 • Wystąpimy o regularne badanie czystości rzeki i utworzymy wiślane kąpieliska, w tym z wykorzystaniem pływających basenów (prezentowaliśmy ten pomysł w sierpniu).
 • Zwiększymy środki dla organizacji pozarządowych organizujących edukacyjne rejsy po Wiśle, spacery ornitologiczne czy warsztaty szkutnicze oraz szkolenia z bezpieczeństwa. Konkursy będziemy ogłaszać na projekty np. dwu lub trzyletnie, aby ustabilizować ofertę dla Warszawiaków, a organizacjom ułatwić planowanie.
 • Wreszcie doprowadzimy do uprzątnięcia spalonego wraku barki, z czym od dłuższego czasu nie są w stanie poradzić sobie żadne instytucje.
 • Wzmocnimy współpracę z władzami dzielnic i instytucjami rządowymi nad ochroną wiślanych starorzeczy (jeziorka, kanały) na obu brzegach Wisły – wspólnie poszukamy rozwiązań, które będą chronić przyrodę w tych miejscach jednocześnie tworząc tam ofertę rekreacyjną dla mieszkańców (np. spływy kajakowe, ścieżki przyrodnicze).

 

Uzupełnieniem naszego programu dla Wisły są pomysły na rozwój żeglugi i turystyki na rzece.

 • Wydłużymy, zwłaszcza w weekendy, godziny kursowania promów przez Wisłę.
 • W wybranych miejscach przy plażach zainstalujemy pływające pomosty, co pomoże małym jednostkom w realizacji usług przewozowych i turystycznych po warszawskiej Wiśle.
 • Uruchomimy tramwaj wodny po Kanale Żerańskim – od granicy Warszawy (Kobiałka) do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego (przesiadka na trasę W-Z) z przystankiem m.in. przy PKP Warszawa Żerań.
 • Ożywimy Port Żerański, by stał się drugim – obok Portu Czerniakowskiego – miejscem aktywności środowisk wodniackich. Przewidujemy przede wszystkim stworzenie warunków do rozwoju sportów wodnych i turystyki (wycieczki np. do Modlina i Czerwińska).
 • Przywrócimy pamięć o warszawskich tradycjach związanych z Wisłą, tradycyjnymi zawodami związanymi z rzeką i pomożemy w odtwarzaniu floty drewnianych łodzi kursujących po rzece. Skorzystamy przy tym z doświadczeń ostatnich lat przywracających do świadomości mieszkańców Mazowsza historię Nadwiślańskie Urzecze.
 • Wystąpimy do właściwych instytucji o poprawę oznakowania szlaku żeglownego w granicach Warszawy.
 • Wesprzemy armatorów w ich staraniach o umożliwienie żeglugi po zmroku.

#RuchyMiejskie #PrzewietrzmyWarszawę #DzikaWisła