Kolejowy Ring Warszawy

Południowa Linia Obwodowa była integralnym elementem przedwojennych planów rozwoju Warszawy jako linia omijająca centrum miasta. Wybuch wojny oraz powojenne oszczędności przyczyniły się do jej porzucenia.

Dzisiaj potrzeba rozwoju nowej infrastruktury kolejowej jest paląca jak nigdy przedtem. Wymusza ją rozrost przedmieść oraz wspomniana już ograniczona przepustowość linii średnicowej.

To przykład myślenia o tym, jak zmaksymalizować korzyści z już istniejącej infrastruktury. Na tym m.in. polega mądre zarządzanie i tworzenie spójnej sieci transportu w mieście.

#RingKolejowy to koncepcja linii kolejowej, która zepnie południowe dzielnice naszego miasta: Mokotów, Pragę-Południe i Wawer i odciąży przeciążoną linię średnicową. Dzięki niej przykładowo podróż z Gocławia do dzielnicy biurowej na Służewcu zajmie maksymalnie 20 minut.

Dlaczego nie metro? Ponieważ kolej obsłuży te same rejony, a jest tańsza, a co nie mniej ważne, pozwala tworzyć nowe trasy z wykorzystaniem istniejących linii kolejowych, także do miejscowości pod Warszawą.

Linia będzie rozpoczynała się na Służewcu. Do skarpy wiślanej będzie przebiegała w tunelu. Przetnie obrzeża Sielc, a następnie będzie biec wzdłuż Trasy Siekierkowskiej. Po drugiej stronie Wisły, jedna jej odnoga połączy się z linią otwocką, druga zaś z linią sulejowską i istniejącą Północną Linią Obwodową tworząc Kolejowy Ring Warszawy.

Na obwodnicy kolejowej powstaną wygodne węzły przesiadkowe: podziemna stacja kolejowa „Wilanowska”, połączona ze stacją metra, oraz stacje „Wołoska”, „Sobieskiego”, „Siekierki”, „Gocław” i “Gocławek”, umożliwiające przesiadkę do tramwajów. Południowa Linia Obwodowa odciąży linię średnicową – najbardziej wykorzystywaną trasę kolejową w Polsce – na której możliwości zwiększania ruchu kolejowego są już niewielkie.

Obwodnica kolejowa będzie obsługiwać metropolitalny ruch pasażerski. Po jej torach pojadą składy SKM oraz Kolei Mazowieckich, służąc warszawiakom w podróżach międzydzielnicowych oraz mieszkańcom podwarszawskich miejscowości, dojeżdżającym do pracy w stolicy.

Linia będzie stanowiła radykalną poprawę dojazdu do biurowców na Służewcu. Zyskają na niej również mieszkańcy dużych osiedli: Gocławia, Sielc, Stegien i Sadyby. Wraz z istniejącą już Północną Linią Obwodową stworzy „ring kolejowy” wokół centrum miasta.

W ramach Obwodnicy Kolejowej przewidujemy również nowe połączenia z istniejącymi liniami, które pozwolą na tworzenie zupełnie nowych połączeń. Dzięki łącznicy z linią biegnąca z Dworca Wileńskiego pojawi się możliwość dojechania np. z Ząbek czy osiedla Wilno bezpośrednio na Mokotów.

Ile to będzie kosztować? 

Linia wraz z łącznicami będzie mieć 23 km długości, z czego około 5 km będzie w biec w tunelu, a pozostałe 18 km samej linii i jej łącznic będzie prowadzone w wykopach, na poziomie gruntu oraz nasypie lub wiadukcie. Szacujemy koszt budowy nowej linii na około 3 mld zł, z czego ok. 1,5 mld będzie kosztować część podziemna, która ze względu na zurbanizowany teren Górnego Mokotowa oraz konieczność przejścia pod pierwszą linią metra musi być drążona. Podobny tunel o długości 7,5 km budowany obecnie w Łodzi ma kosztować około 1,6 mld złotych.