Estetyczna przestrzeń publiczna

Nie ma drugiego elementu warszawskiego krajobrazu, który tak by zaśmiecał warszawską przestrzeń publiczną jak wszechobecne płachty reklamowe. Po ponad dwóch latach od wejście w życie przepisów ustawy krajobrazowej (które udało się wywalczyć dzięki m.in. działaniom MJN) Ratusz wciąż nie skierował do Rady Miasta projektu uchwały krajobrazowej, które mogłaby pomóc walczyć z tym zupełnie niekontrolowanym zjawiskiem. Naszym zdaniem:

  • Miasto powinno jak najszybciej przyjąć uchwałę krajobrazową, która pozwoli na skuteczną walkę z chaosem reklamowym,
  • na całym obszarze zwartej miejskiej zabudowy (Śródmieście, Stara Ochota, Stary Mokotów, Żoliborz, Praga) powinien obowiązywać całkowity zakaz umieszczania wolnostojących billboardów,
  • uchwała powinna zawierać całkowity zakaz reklamy w formie ekranów LED. Nadmiar emitowanego w mieście światła, szczególnie w postaci LED, prowadzi do niekorzystnego zjawiska jakim jest „zanieczyszczenie światłem”,
  • maksymalna dopuszczalna powierzchnia billboardów nie powinna przekraczać 9m2,
  • uchwała powinna przewidywać ograniczenie w ciągu kilku lat liczby osiedli grodzonych,
  • słupy ogłoszeniowe powinny mieć jeden, ustalony przez miasto wzór, oraz ustaloną minimalną odległość od siebie.

Do czasu wejścia w życie uchwały Miasto powinno robić wszystko, żeby ograniczać chaos reklamowy z pomocą obowiązujących już regulacji:

  • we współpracy z innymi służbami Miasto powinno dążyć do wyeliminowania nielegalnych reklam z obiektów zabytkowych – to samo dotyczy bezprawnych wielkoformatowych siat reklamowych zakładanych na budynkach mieszkalnych,
  • Miasto powinno dążyć do przestrzegania w ogóle niestosowanych zapisów dotyczących reklam znajdujących się w miejskich planach zagospodarowania przestrzennego,
  • ZDM powinien zintensyfikować swoje działania związane z usuwaniem nielegalnych reklam znajdujących się pasach ruchu drogowego.