DOSTĘPNOŚĆ MIASTA

WYBORY BEZ BARIER

Prawo do udziału w wyborach to jedno z praw człowieka!

Po fali nacisków publicznych rząd PiS wycofał się z planów zakazu głosowania korespondencyjnego. Jest to jedno z rozwiązań, które umożliwia osobom z niepełnosprawnością udział w wyborach.

Jakie są rozwiązania umożliwiające głosowanie osobom z niepełnosprawnością?

 • Głosowanie korespondencyjne – możliwe dla osób, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgłoszenie do 8 października.
 • Głosowanie przez pełnomocnika – możliwe dla osób po 75 roku życia i osób, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, zgłoszenia do 12 października
 • Sprawdź dostępność lokalu wyborczego – na stronie http://wybory.um.warszawa.pl/  w wyszukiwarce lokali wyborczych wpisujemy swój adres, dostajemy informację o adresie naszego lokalu wyborczy z informacją o dostępności.

Jeśli lokal nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością, można wybrać lokal bez barier na terenie swojej dzielnicy po dopisaniu się do spisu wyborców.

 • Nakładki w brajlu na karty wyborcze – stworzone z myślą o osobach niewidomych, plastikowe nakładki, które położone na karty wyborcze pomagają odczytać druk i zakreślić wybraną odpowiedź. Dochodzą nas informacje, że tegoroczne nakładki są źle zaprojektowane i są gorszym rozwiązaniem niż w poprzednich wyborach.

Bez barier: raport Rzecznika Praw Obywatelskich po wyborach w 2014 roku pokazał,  że wybory nie były dostępne dla wszystkich – jedynie 16% lokali wyborczych w 2014 r. było bez barier! Trzymamy rękę na pulsie, jak rzeczywista dostępność będzie wyglądać w tych wyborach.

MIASTO BEZ BARIER

Chcemy przestrzeni i usług miejskich, które nie wykluczają osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, opiekunów z dziećmi, oraz każdej osoby, która ma ograniczone możliwości poruszania się i doświadczania. Dostępność jest dla wszystkich – z dobrze zaprojektowanej przestrzeni skorzysta zarówno biegnąca w pośpiechu wysportowana młoda osoba, jak i opiekun z dzieckiem, czy osoba starsza wioząca wózek z zakupami.

Dostępne miasto to:

 • projektowanie usług w konsultacji z osobami z niepełnosprawnościami, we współpracy z Pełnomocnik Prezydentka ds. Dostępności i zgodnie z wytycznymi Standardów Dostępności m. st. Warszawy.
 • Utworzenie w dzielnicach lokalnych Zespołów ds. Dostępności, które będą aktywnie czuwać nad zapewnieniem dostępności lokalnych inwestycji i działań gminnych.
 • Brak barier architektonicznych – równe chodniki, odpowiednie zjazdy na ulicę, gładkie nawierzchnie bez kostki, brak wystających elementów na chodnikach – korzy na śmieci, znaków, latarni, lokale usługowe bez schodów – za to z poręczami i podjazdami.
 • Wydarzenia miejskie z tłumaczeniem na Polski Język Migowy – wystąpienia prezydenta miasta, burmistrzów będą prowadzone z obecnością tłumacza PJM, a lokalne instytucje publiczne wyposażymy w dobrze funkcjonujący tłumacz PJM on-line.
 • Miejsca parkowania tzw. koperty przygotowane zgodnie z wytycznymi, zlokalizowane w niedalekiej odległości od ważnych punktów dzielnicy.
 • Dobrze zaprojektowane i utrzymane place zabaw dla dzieci, z zabawkami dla dzieci z niepełnosprawnością, ze stolikami, wygodnymi ławkami, z toaletami i poidełkami.
 • Drobna infrastruktura dostępna dla osób z niepełnosprawnościami – automaty na bilety, bankomaty, ławki. Rozwiązania ułatwiające osobom niewidomym i słabowidzącym samodzielne poruszanie się po mieście, zaprojektowane w dobry sposób. Przykład nieudanej inwestycji tyflografik i ścieżek w metrze warszawskim pokazuje, że dobrze zaprojektowany system jest bardzo potrzebny, ale musi być prowadzony jako element całego systemu komunikacji w mieście, z uwzględnieniem potrzeb innych użytkowników przestrzeni.