Miasto Jest Nasze - Ruchy Miejskie

Konferencja ruchów miejskich Fearless Cities

Zakończyła się konferencja ruchów miejskich Fearless Cities CEE. Podczas warsztatów i paneli dyskusyjnych wymienialiśmy się doświadczeniami ruchów miejskich i rozwiązań, które sprawdziły się w innych miastach i krajach naszego regionu Europy. Było i o demokracji lokalnej, i o udziale kobiet w polityce, i o infrastrukturze, i o aktywizmie, i o ruchu drogowym… Jako że zbliżają się wybory samorządowe, w których zamierzamy odnieść sukces, zdobyta wiedza i nawiązane kontakty są dla nas szczególnie cenne.

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1307184112750997&type=3