Zuzanna Jędrzejewska

Kandydatka do Rady Dzielnicy z okręgu 4 - Dolny Mokotów

Lista 23 - miejsce 9 (ostatnie)

Interesuje się problemami planów miejscowych i zarządzaniem przestrzenią miejską. Chce wprowadzić szersze, efektywniej prowadzone konsultacje społeczne dotyczące zmian w otoczeniu tak, aby wszyscy mieszkańcy mieli realny wpływ na jego kształtowanie oraz rozumieli decyzje podejmowane przez władze lokalne, a także mieli narzędzie do polemiki z proponowanymi przez nie rozwiązaniami. Procesy partycypacyjne uważa za niezwykle ważne we wspólnym i świadomym współtworzeniu obrazu zarówno dzielnicy, jak i miasta. Obserwując modele tworzenia centrów lokalnych, wprowadzanych z sukcesem w krajach Europy Zachodniej, uważa za niezwykle ważne rozwijanie ich w obrębie zróżnicowanej i rozległej obszarowo dzielnicy jaką jest Mokotów.

Zależy jej na kształtowaniu tożsamości całej dzielnicy i jej poszczególnych części przy poszanowaniu zarówno obiektów zabytkowych i miejsc lubianych przez mieszkańców, a także terenów zielonych, jak i współtworzeniu w istniejącej przestrzeni nowych obiektów uzupełniających istniejącą tkankę miejską.

Miasto interpretuje jako przestrzeń kompromisu ludzi o zróżnicowanych potrzebach i stylach życia – kompromisu mieszkańców, a nie realizowaniu interesów lokalnych władz.

Wspólnie kształtujmy Mokotów!

Architekt łączący pracę z pasją – w naturalny sposób, na co dzień związana z kształtowaniem przestrzeni miejskiej.

Urodziła się w Warszawie i to z nią w największym stopniu związane jest jej dorosłe życie. Po kilku latach spędzonych w Szwajcarii i Niemczech odnajduje się w Warszawie na nowo. Związana z Mokotowem, początkowo Górnym i okolicami Królikarni, obecnie mieszka na Dolnym Mokotowie (Sielce), skąd kandyduje do Rady Dzielnicy.