Wojciech Wojtowicz

Kandydat do okręgu numer 1 - Ochota i Śródmieście

Lista 15 - miejsce 3

Kim jestem

 

Mieszkaniec Rakowca, pracujący w Śródmieściu. Absolwent gospodarki przestrzennej na Politechnice Warszawskiej, z doświadczeniem naukowym w dziedzinie planowania przestrzeni miejskich na uniwestytecie Oxford Brookes. Przez ostatnie kilka lat związany jestem z portalem Urbnews, gdzie śledzę bieżące zmiany w planowaniu przestrzennym oraz przedstawiającym dobre praktyki w rozwoju przestrzeni miejskiej w Europie. Za jeden z sukcesów uważam zainteresowanie szerszej grupy tematem specustawy mieszkaniowej, znanej też jako #LexDeweloper, która ignoruje zapisy dokumentów planistycznych.

Obiektem moich zainteresowań jest przede wszystkim planowanie przestrzenne, które obejmuje szeroki zakres tematyczny w dziedzinach m.in. architektury, kształtowania zieleni, czy transportu. Walczę o ład krajobrazowy, o uporządkowanie parkowania na terenie miasta, a także o realizowanie polityki umożliwiającej równe traktowanie wszystkich uczestników ruchu.

Jak chciałbym zmienić Śródmieście i Ochotę?

 

  1. Planowanie przestrzenne: większość Warszawy nie jest objęta planami zagospodarowania, w tym blisko ¾ obszaru Śródmieścia, co oznacza de facto brak kontroli nas rozwojem miasta. Stoimy też przed falą inwestycji, zgłoszonych w ramach szkodliwego prawa #LexDeweloper. Tylko radni mogą ochronić miasto przed złymi inwestycjami.
  2. Zrównoważony rozwój miasta to nie tylko rozwój nowej zabudowy, ale i usług społecznych, infrastruktury czy zieleni. Rolą miasta jest przewidywanie przyszłej zabudowy i przygotowanie się do powstania nowych osiedli, tak by nie powtarzać negatywnych przykładów m.in. z ul. Włodarzewskiej (brak chodnika, konieczność stosowania węższych wersji autobusów), Wilanowa (edukacja).
  3. Wraz z nowymi osiedlami należy zadbać o nowe, urządzone tereny zielone: zarówno parku, jak i skwery czy zieleń przyuliczną. Park linearny wzdłuż torów między PKP Rakowiec, a PKP Aleje Jerozolimskie.
  4. 5-10-15, czyli filar programu koalicji Miasto jest Nasze – Ruchy Miejskie: miasto bliskich odległości. 5 minut pieszo do przystanku/stacji często kursującego transportu publicznego, 10 minut pieszo do terenu zieleni urządzonej i 15 minut pieszo do placówki oświatowej i ośrodka kultury.
  5. Połączenia międzydzielnicowe: Niezbędna jest realizacja nowej kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę, a także nowe połączenia tramwajowe z/do Śródmieścia. Również Ochota potrzebuje więcej połączeń z sąsiadującymi dzielnicami. Potrzeba nowych kładek lub wiaduktów ulic lokalnych między Włodarzewską, a rozbudowującym się rejonem Instalatorów. Niezbędne jest też otwarcie, zgodnie z planem miejscowym, bramek oddzielających ul. Żaryna i Trojdena.