Władysław Zapalski

Kandydat do Rady Dzielnicy z okręgu 5 - Stare i Nowe Miasto, Muranów Płn., Inflancka

Lista 23 - miejsce 3

Warszawiak w siódmym pokoleniu. Inżynier mechanik precyzyjny po Politechnice Warszawskiej. Zawodowo zajmował się komputerami w czasach, kiedy jeszcze potrzebowały dużych sal, by się pomieścić. Następnie budował oczyszczalnię ścieków Czajka, a później, do końca działalności zawodowej, był urzędnikiem państwowym.
Obecnie na zasłużonej emeryturze, ale jeszcze pełen sił witalnych.
Jako radny chciałby skupiać się na problemach seniorów, zwłaszcza, że oprócz doświadczenia, ma wiedzę techniczną niezbędną przekształcania pomysłów w konkrety.