Tadeusz Rudzki

Kandydat do Rady Dzielnicy z okręgu 3 - Saska Kępa

Od urodzenia mieszkam na Saskiej Kępie i odkąd pamiętam interesuję się moim najbliższym otoczeniem. Stale korzystam z takich narzędzi jak nr 19 115 czy budżet partycypacyjny. Od 2014 działam w radzie osiedla (Samorządzie Mieszkańców Saskiej Kępy), dzięki czemu przyczyniłem się do wzrostu liczby interwencji kierowanych do Urzędu Dzielnicy.

Wspólnie z innymi mieszkańcami angażuję się m.in. w takie inicjatywy jak:

Wcześniej w sprawy lokalne angażowałem się przede wszystkim w obszarach związanych z kulturą i tożsamością lokalną. Jestem współautorem m.in. wystawy planszowej „Warto o nich pamiętać. Rzeźbiarze Saskiej Kępy” (2010) oraz katalogu pierwszej wystawy w Klubie Kultury „Rzeźbiarze Saskiej Kępy wczoraj i dziś” (2011). Ponadto prowadziłem panel podczas finisażu wystawy „Artyści Saskiej Kępy” (2016). Od lat publikuję w lokalnej prasie i lokalnych portalach oraz wypowiadam się dla mediów w rozmaitych sprawach dotyczących naszej dzielnicy. W wolnym czasie lubię jeździć na rowerze, podróżować i żeglować (m.in. po Wiśle).

Jeżeli dzięki Państwa głosom zostanę radnym Rady Dzielnicy, to najważniejszymi dla mnie kwestiami będą:

  • zwiększenie jawności działania władz dzielnicy i dostępu mieszkańców do podstawowych informacji;
  •  ochrona terenów zielonych (parki, skwery, Rodzinne Ogrody Działkowe, brzeg Wisły, kanały);
  • poprawa infrastruktury i warunków ruchu pieszych (niskie krawężniki, doświetlanie przejść, remonty chodników);
  • uwzględnianie interesu społeczności lokalnej przy organizacji imprez masowych oraz przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych;
  • jakość przestrzeni publicznej (w tym stan rzeźb plenerowych w całej dzielnicy);
  • wzmocnienie roli rad osiedli.

TADEUSZ RUDZKI

Lista 24 - miejsce 1

t.rudzki@wiatrak.waw.pl