Stefan Gardawski

Kandydat do Rady Miasta z okręgu 2 - Praga Południe, Rembertów

Lista 15, miejsce 1

Stefan to nasz najaktywniejszy działacz na Pradze-Południe. W Miasto Jest Nasze działa od 2016 r. Koordynował projekt ‘Praga-Południe – zagłębie rzemieślnicze’, w ramach którego zebrano informacje o około 100 zakładach rzemieślniczych funkcjonujących w dzielnicy, a następnie naniesiono na mapę. Pomógł nagłośnić sprawę sprzedaży przez miasto fragmentu zabytkowych Kamionkowskich Błoń Elekcyjnych.

Uczestniczy w akcji ‘Cicho w Parku Skaryszewskim’, walczącej o park bez uciążliwych imprez i aut, w ramach której skutecznie zabiegał o montaż automatycznych słupków przy wjazdach do parku. W 2017 r. zaangażował się w walkę o zachowanie lokalnego centrum dla rzemieślników i artystów przy Podskarbińskiej 32/34 (można też na ten temat przeczytać wywiad). Obecnie koordynuje akcję ‘Tor kolarski Orzeł’, której celem jest uratowanie zabytkowego toru i stworzenie wokół niego, zielonej przestrzeni sportowo-rekreacyjnej. Dzięki jego zaangażowaniu zorganizowano debatę o historii toru oraz wystawę archiwalnych zdjęć.

W swoich działaniach skupia się na walce o zachowanie terenów publicznych i autentycznej tkanki miejskiej. Przy pracy nad mapą rzemieślników na Pradze-Południe dostrzegł problem braku spójnej, kompleksowej, długofalowej polityki aktywnego wspierania przez miasto zakładów rzemieślniczych, co skazuje je na marginalizację i stopniowe zanikanie. Uważa brak uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i reprywatyzację w obecnej formie za jedne z głównych problemów Warszawy.

Jest absolwentem Texas Tech University (ekonomia) i Uniwersytetu Warszawskiego (stosunki międzynarodowe). Jego zainteresowania osobiste oraz zawodowe skupiają się wokół Europy Środkowo-Wschodniej. Miłośnik pieszych wypraw po Karpatach Wschodnich i starych fotografii (wraz z Fundacją Archeologii Fotografii współtworzył wystawę „Piknik na skale. Fotografie Stefana Bursche, 1887–1940”).