Ryszard Lis

Kandydat do Rady Dzielnicy z okręgu 2 - Sady, Serek Żoliborski, WSM Centralny

Lista 23 - miejsce 7

Od 40 lat mieszkam na Żoliborzu. To miejsce dorastania moich córek, a teraz wnuków. To również ulubione trasy spacerów z moim psiakiem.
Sady Żoliborskie to moja mała Warszawa. Od 8 lat jako członek Zarządu Stowarzyszenia Ochrony Parku Sady Żoliborskie działam na rzecz utrzymania oraz rozwoju osiedla pod kątem potrzeb jego mieszkańców.

W ramach projektów z Budżetu Partycypacyjnego udało nam się:
• odwodnić najczęściej zalewany fragment parku,
• nowocześnie oświetlić, a w newralgicznej części zamontować monitoring,
• przeprowadzić cykliczne spotkania edukacyjne dla dorosłych,
• w tym roku wygrać urządzenia do rekreacji na powietrzu dla wszystkich pokoleń Żoliborzan.

W ramach integracji międzypokoleniowej mieszkańców razem ze Szkołą Podstawową nr 267 oraz Pawilonem Kulturalnym organizujemy cykliczne imprezy plenerowe – ostatnio 22 września.
Z zawodu jestem inżynierem automatykiem, aktualnie kieruję działem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, zarządzając lokalami dzielnicy. Mam również duże doświadczenie w prywatnym sektorze przedsiębiorstw.
Moje priorytety to: międzypokoleniowa integracja, wspieranie inicjatyw społeczno-kulturalnych mieszkańców, lokalnej przedsiębiorczości, usuwanie barier w przestrzeni publicznej zwłaszcza z myślą o rodzicach, osobach z niepełnosprawnościami oraz seniorach, dbałość o racjonalne wydatkowanie środków finansowych dzielnicy i o zachowanie dziedzictwa historycznego Żoliborza – aby pozostał tradycyjny, przyjazny i bezpieczny. Dla realizacji powyższych celów razem na Sadach zbudujemy MAL – nasze miejsce aktywności lokalnej.

Kandyduję pierwszy raz, liczę na poparcie moich inicjatyw i dokonań.