Przemysław Pawlak

Kandydat do Rady Dzielnicy z okręgu 3 - Krucza, Koszyki, Centrum, Świętokrzyska

Lista 23 - miejsce 2

Od urodzenia zakochany w Warszawie i Kaliszu, absolwent SGH w Warszawie, doktorant w Instytucie Sztuki PAN, organizator ogólnopolskiej akcji #RatujPIW, która zapobiegła likwidacji ostatniego w Polsce państwowego wydawnictwa, współtwórca portalu krajoznawczego gdziebylec.pl i Kina Podwórkowego na posesji przy ul. Marszałkowskiej; od 2009 r. w zarządzie tutejszej wspólnoty mieszkaniowej, pomysłodawca powołania Forum Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych.
Organizuje zbiórki funduszy dla seniorów i osób przewlekle chorych. Brał udział w opracowaniu Mapy Rzemieślników – Mistrzowie Śródmieścia.
Bierze udział w ratowaniu księgozbiorów bibliotecznych, m.in. Połączonych Bibliotek Filozoficznych PAN, UW i PTF, Biblioteki PIW.
Pomysłodawca pisma „Witkacy!” i zastępca jego redaktor naczelnej, jeden z fundatorów i prezes Instytutu Witkacego, członek Rady Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Edytor, bibliograf i popularyzator twórczości Witkacego, biograf i redaktor pism ks. Henryka Kazimierowicza; obecnie opracowuje do druku Wspomnienia warszawiaka, architekta Henryka Jasieńskiego.