Przemysław Gan

Kandydat do okręgu numer 9 - Bemowo, Ursus, Włochy

Lista 15 - miejsce 4

Urodziłem się w Warszawie w 1983 roku. Ukończyłem liceum im. Jana Zamoyskiego oraz studia na kierunku Ochrona Środowiska. Jestem żonaty i mamy troje dzieci. Obecnie poza pracą zawodową działam w Stowarzyszeniu Sąsiedzkie Włochy oraz Miasto Jest Nasze.

Moja rodzina od kilku pokoleń związana jest z Warszawą. Moi pradziadkowie uczestniczyli w Powstaniu Warszawski oraz w współtworzeniu Miasta Ogrodu Włochy. Pokazali mi jak ważne jest działanie na rzecz innych.

Brałem czynny udział w konsultacjach społecznych m.in. uchwały reklamowej czy polityki mobilności. Składałem wnioski w budżecie partycypacyjnym dot. reaktywacji turnieju piłki nożnej na Okęciu oraz projekt stworzenia dwóch naturalnych placów zabaw, który został wybrany do realizacji.

Jako przedstawiciel Ruchów Miejskich w Radzie Warszawy będę dążył do wdrożenia rozwiązań poprawiających komunikację zbiorową, transparentność działań urzędników czy jakość powietrza.

Żyję w tym mieście wraz z Wami i bardzo zależy mi, aby żyło nam się lepiej. W mieście, które zwraca uwagę na mieszkańców, a nie tylko wyborców kolejnych partii politycznych.

Moje cele:

  1. Plan Transportowy Ruchów Miejskich

Wdrożenie Planu opartego o 4 filary: buspasy, tramwaje, integracji kolei naziemnej z metrem i budowie ringu kolejowego. Stała aktualizacja stref taryfowych komunikacyjnych i taksówkowych.

  1. Uspokojenie ruchu

Zmiana sposobu zarządzania Strażą Miejską w celu umożliwienia jej skutecznej kontroli ciężarówek, egzekwowania zakazów ruchu i zakazu parkowania. Uwolnienie chodników od samochodów.

  1. Transparentność działań

Wsparcie mieszkańców w zakresie monitorowania działań urzędników w dzielnicach. Szczególnie w sprawach dotyczących zarządzania nieruchomościami miejskimi czy zarządzania domami kultury.

  1. Zieleń, powietrze i zdrowie

Stworzenie ciągłości terenów zielonych aby można było się poruszać bez opuszczania terenów zielonych, a parki, skwery, place i miejskie ulice stanowiły spójną sieć. Rozbudowa systemu monitorowania powietrza. Poprawa zdrowia poprzez zwiększenie dostępu do miejsc uprawiania sportu przez młodzież.

  1. Edukacja

Poprawa dostępności do edukacji przedszkolniej i szkolnej poprzez zwiększenie ilości placówek  publicznych na Okęciu i we Włochach. Wsparcie dla rodziców i dzieci objętych edukacją domową i alternatywną.

  1. Zatrzymanie Lex Deweloper

Uchwalenie nowych planów miejscowych dla Bemowa, Ursusa i Włoch. Ochrona terenów lotniska na Okęciu przed dziką zabudową w przypadku realizacji CPK.