Piotr Kubkowski

Kandydat do Rady Dzielnicy z okręgu 1 - Stary Mokotów

Lista 23 - miejsce 8

Jestem badaczem miasta, wykładowcą UW, przewodniczącym jednej z mokotowskich wspólnot mieszkaniowych. W swojej pracy uniwersyteckiej zajmuję się Warszawą: jej historią i współczesnością. Doktorat napisałem o pierwszych warszawskich cyklistach. Zajęcia, które prowadzę dla studentów i studentek, poświęcone są m.in. stołecznej architekturze osiedlowej.

W Warszawie mieszkałem w kilku dzielnicach, ale za naprawdę moją uważam Stary Mokotów. Chciałbym, by na Mokotowie panował demokratyczny ład przestrzenny, lecz nie kosztem gentryfikacji. Chciałbym, by było to miejsce sprawiedliwego dostępu do instytucji, usług i wysokiej jakości dóbr – by urzędnicy w polityce wyliczania czynszów uwzględniali potrzeby osób starszych, uboższych lub posiadających małe dzieci. Chciałbym, by przebudowy infrastruktury drogowej uwzględniały pieszych i rowerzystów; osoby w pełni sprawne i te o szczególnych potrzebach. Chciałbym też, by nowa Rada Dzielnicy potrafiła zadbać o potrzeby zwierząt tych w pełni udomowionych – i tych półdzikich.

[zdjęcie: Kasia Stanisławska]