Michał Szymański

Kandydat do Rady Dzielnicy z okręgu 1 - Grochów Północny

Nazywam się Michał Szymański, mam 41 lat. Urodziłem się na Woli, mieszkam na Grochowie. Z zawodu jestem scenarzystą filmowym oraz programów tv, obecnie zaś jestem początkującym przedsiębiorcą na etapie zakładania firmy (dziedzina gier).

Od 2015 działam na rzecz założenia Centrum Lokalnego OAZA Grochów u zbiegu Grenadierów i al. Waszyngtona. Miałoby być to miejsce lokalnego życia kulturalno-minigospodarczego alternatywne wobec ronda Wiatraczna, które obecnie pełni funkcję głównie węzła przesiadkowego. W tym celu współpracuję z funkcjonującą w tej okolicy Szkołą Charakteryzacji oraz kawiarnią „U Krawca”. Miałyby to być podmioty odpowiedzialne za przyszłą animację życia kulturalno-gospodarczego na terenie Centrum OAZA. Z projektem zaznajomiona jest również Katedra Projektowania Krajobrazu SGGW, gotowa w ramach zajęć przygotować projekt zagospodarowania Centrum. 

Mieszkam przy skwerze na Paca o nazwie: Skwer Seniora. Idąc za ciosem tej nazewniczej inicjatywy, chciałbym wyposażyć skwer na okres zimy oraz lata w urządzenia (mobilna mała architektura) takie jak zadaszenia wystawionych najbardziej na działanie słońca ławek, czy rozgrzewające w zimie grzejniki. 

Inną sprawą, którą chciałbym się zająć (jako radny) jest: doprowadzenie do realizacji trasy rowerowej łączącej Rondo Wiatraczna z Rondem Waszyngtona i dalej, poprzez Most Poniatowskiego. Aleja Waszyngtona posiada wspaniały układ komunikacyjny dla powstania trasy rowerowej, ciągnącej się wzdłuż terenów zielonych (Błonia Elekcyjne, Park Skaryszewski) pomiędzy torowiskiem tramwajów, a chodnikiem dla pieszych.

Na bieżąco jestem zaangażowany w remont i rewitalizację naszego podwórka (osiedle Paca-Dwernickiego). Na początku (2 lata temu) zgłosiliśmy wraz z grupą trzech osób własny projekt architektoniczny w Budżecie Partycypacyjnym. Dzięki tej oddolnej inicjatywie Urząd Dzielnicy dostrzegł i zaliczył podwórko do siedmiu prasko-południowych remontowych realizacji. To znak, że „oddolność” działa!

MICHAŁ SZYMAŃSKI

Lista 24 - miejsce 6