Mateusz Mikuczyński

Kandydat do Rady Dzielnicy z okręgu 4 - Żoliborz Urzędniczy, Oficerski, WSM Żoliborz II

Lista 23 - miejsce 7

Mieszkaniec ulicy Dymińskiej. Inicjator powstania ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż linii kolejowej przy Dworcu Gdańskim. Aktywnie działa w sprawach związanych z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową. Założyciel Stowarzyszenia Kolonia Dymińska (do marca 2018r.).