Marta Jeżykowska

Kandydatka do Rady Dzielnicy z okręgu 4 - Dolny Mokotów

Lista 23 - miejsce 2

Kim jestem?

Z wykształcenia jestem socjologiem, a na co dzień pracuję w Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie zajmuję się wspieraniem rodzin w rozwiązywaniu trudności życiowych.

Dlaczego kandyduję w wyborach samorządowych?
Urodziłam się i mieszkam na dolnym Mokotowie, obecnie przy ul. Czerniakowskiej. Zdecydowałam się kandydować do Rady Dzielnicy Mokotów, ponieważ czuję się odpowiedzialna za swoją najbliższą okolicę i chciałabym mieć wpływ na jej rozwój. Jestem zwykłą mieszkanką, nie należę do żadnej partii politycznej i nigdy wcześniej nie startowałam w wyborach.

Co dotychczas zrobiłam dla Dolnego Mokotowa?
Angażuję się w lokalne sprawy, takie jak: obrona terenu byłego przedszkola przy ul. Podchorążych 31 przed zabudową, sprzeciw wobec likwidacji bazarku przy ul. Nehru, postulowanie o budowę naziemnych przejść dla pieszych przy ul. Czerniakowskiej czy sprzeciw wobec likwidacji ogródków działkowych na Czerniakowie.

Chcę, aby Dolny Mokotów był miejscem w którym dobrze się mieszka, dlatego działam na rzecz rozwoju kultury i integracji mieszkańców. Jestem członkinią Partnerstwa „Moje Sielce”, w którym zajmuję się organizacją bezpłatnych zajęć dla dzieci i dorosłych oraz plenerowych wydarzeń sąsiedzkich.

Od kilku lat również aktywnie uczestniczę w Budżecie Partycypacyjnym. W ramach moich projektów dotychczas zostało zrealizowane m.in: kino plenerowe w Parku Sieleckim, zajęcia sportowe dla seniorów, warsztaty artystyczne dla dzieci, nasadzenia drzew i krzewów oraz postawienie ławek wzdłuż mokotowskich ulic. W przyszłym roku zostanie zrealizowany m.in. remont ogólnodostępnego boiska do siatkówki na Czerniakowie, budowa placu zabaw dla dorosłych w Parku Sieleckim oraz powieszenie tablicy upamiętniającej Powstanie Warszawskie na Sielcach.

Moje postulaty

Dolny Mokotów tętniący życiem

• stworzenie Sieleckiego Domu Kultury – miejsca wydarzeń kulturalnych i integracji międzypokoleniowej
• budowa nowych placów zabaw oraz ogólnodostępnych obiektów sportowych
• wspieranie lokalnego handlu: bazarków i punktów usługowych poprzez politykę czynszową

Zielona i czysta Dzielnica

• ochrona parków, skwerów i ogródków działkowych przed zabudową
• przywrócenie na ulice ławek i koszy na śmieci
• zmniejszenie smogu poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów

Władza dla mieszkańców i z mieszkańcami

• organizacja regularnych dyżurów w ogólnodostępnych lokalizacjach
• dokładna informacja o działaniach Rady Dzielnicy
• prowadzenie konsultacji społecznych przed realizacją ważnych dla dzielnicy inwestycji

————————————————————————————
Kandyduję z Komitetu Miasto Jest Nasze – Ruchy Miejskie z miejsca 2 w okręgu 4 (Czerniaków, Sielce, Siekierki, Augustówka)
————————————————————————————-
Kontakt ze mną:
martajezykowska@wp.pl
609 26 86 68