Maria Pankowska

Kandydatka do Rady Dzielnicy z okręgu 4 - Gocław

Całe życie mieszkam na Gocławiu. Chcę działać na rzecz wspólnej przestrzeni, by nasze osiedle było czymś więcej niż sypialnią, rajem dla deweloperów i właścicieli sieci handlowych oraz torem wyścigowym.

Moje priorytety to:

  • efektywna i wygodna komunikacja miejska,
  • poprawa infrastruktury i warunków ruchu pieszych,
  • rozwój sieci dróg i pasów rowerowych – wygodne połączenia z resztą dzielnicy i z Centrum,
  • ochrona istniejących terenów zielonych i klinów napowietrzających,
  • uspokojenie ruchu na osiedlowych ulicach,
  • włączenie mieszkańców w proces decyzyjny, np. poprzez zwiększenie roli rad osiedli.

MARIA PANKOWSKA

Lista 24 - miejsce 2