Marcin Jarzynowski

Kandydat do okręgu numer 3 - Mokotów

Lista 15 - miejsce 3

Po zakończeniu studiów w Szkocji postanowiłem wrócić do Warszawy i związać z nią swoją przyszłość. Dołączyłem do Miasto Jest Nasze niemal na samym początku, aby działać na rzecz transparentności we władzach miasta i włączania mieszkańców w procesy decyzyjne, szczególnie te dotyczące ich najbliższego otoczenia. Od 2014 do 2016 byłem wiceprezesem MJN. Obecnie jestem członkiem komisji rewizyjnej, by więcej czasu poświęcać rodzinie i pracy.
Doceniam skok rozwojowy, jakiego dokonało nasze miasto, natomiast nie uważam aby nowoczesność i rozwój przejawiały się tylko w technologii i architekturze. Dla mnie nowoczesność to inkluzywna demokracja, miasto dostępne dla wszystkich jego mieszkańców oraz planowanie z myślą o dalszej przyszłości, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.