Marcin Dumieński

Kandydat z okręgu numer 7 - Targówek, Wawer, Wesoła

Lista 15 - miejsce 5

Od urodzenia jestem silnie związany z prawobrzeżną Warszawą. Urodziłem się na Targówku, a od przeszło 10 lat nieustannie angażuję się w poprawę estetyki, jakości życia i oferty kulturalnej w Warszawie.

Działalność na rzecz Warszawy realizuję poprzez pracą w ramach organizacji pozarządowych. Jestem członkiem zarządu Fundacji Rozwoju Kinematografii, Fundacji Wspierania Zdrowia oraz prezesem Stowarzyszenia Inicjatywa „Razem”. W ostatnich latach zrealizowałem ponad 600 wydarzeń kulturalnych w Polsce, w tym w ponad 30 lokalizacjach w Warszawie. Były to spotkania i spacery varsavianistyczne, happeningi, kina letnie, spotkania z kombatantami, warsztaty filmowe.

W Wawrze przez lata byłem związany z Radą Osiedla Radość, gdzie pełniłem funkcję przewodniczącego, Ochotniczą Strażą Pożarną (członek zarządu) oraz Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego (członek prezydium). Przez lata aktywnie włączałem się w działania na rzecz poprawy sieci kanalizacyjnej oraz estetyki tej dzielnicy. Jestem twórcą najpopularniejszego społecznego portalu poświęconego życiu dzielnicy – Kulturalny Wawer oraz Informator Kulturalny Wawra, a także inicjatorem działań zmierzających do oczyszczenia pasu zieleni przy ul. Patriotów z nielegalnych reklam.

Ukończyłem dziennikarstwo i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem współautorem publikacji na temat różnorodności kulturowych w Europie („Społeczeństwa i Kultury Europy”), a także wielu artykułów w prasie ogólnokrajowej i lokalnej (Gazeta Stołeczna, Wiadomości Sąsiedzkie, Voyage, Esquire).