Marcin Chlewicki

Kandydat do Rady Dzielnicy z okręgu 5 - Stare i Nowe Miasto, Muranów Płn., Inflancka

Lista 23 - miejsce 1

Kim jestem i dlaczego kandyduję?

Mieszkam przy ul. Inflanckiej na Muranowie. Ukończyłem prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Zawodowo zajmowałem się m.in. legislacją i prawami pasażerów kolejowych, aktualnie jestem prawnikiem w firmie transportowej. Społecznie działałem już w liceum (Amnesty International i wolontariat z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie) i na studiach (zasiadałem we władzach krajowych Niezależnego Zrzeszenia Studentów).

W Miasto Jest Nasze koordynuję prace Komisji Transportu i Infrastruktury. Jestem współautorem koncepcji rozwoju SKM (10 linii „metra”) i buspasów, budowy nowych linii tramwajowych oraz zmian miejskiej polityki parkingowej (preferencje dla mieszkańców).

Kandyduję, bo wierzę, że Warszawa może być lepszym miejscem do życia –bardziej zielonym, w którym mieszkańcy mogą oddychać czystym powietrzem, a przechodząc przez ulice nie muszą bać się o swoje życie. Miastem dla biednych i bogatych, miastem wspólnot małych i dużych.

Nasza dzielnica jako centralna część stolicy jest wyjątkowa – z jednej strony mieszczą się tu siedziby najważniejszych urzędów, korporacji czy najpopularniejsze atrakcje Warszawy. Z drugiej strony często zapomina się o tym, że Śródmieście to także prawie 120 tys. mieszkańców, którzy również mają prawo do ciszy, zieleni czy zakupów w lokalnym warzywniaku.

Copyright: www.RafalNowak.com

Postulaty:

  1. „Wizja zero”, czyli zredukowanie do zera liczby ofiar wypadków drogowych w Śródmieściu, przy projektowaniu i przebudowie ulic zarządzanych przez dzielnicę Śródmieście i skuteczna walka o zmiany na ulicach zarządzanych przez m.st. Warszawa:
  • spokojny, ale płynny ruch,
  • miejsca parkingowe dla mieszkańców,
  • zieleń przyuliczna,
  • przemyślana infrastruktura dla rowerzystów (ścieżki, pasy i śluzy rowerowe, kontraruch dla rowerzystów).
  1. Niewielkie lokalne bazary z przystępnymi cenowo produktami tworzone na terenach miejskich (na wzór „Zielonego MDM”, który powstał dzięki staraniom Miasto jest Nasze).
  2. Mocne wsparcie finansowe śródmiejskich bibliotek, tak aby zakupy nowych pozycji nie musiały być współfinansowane z budżetu partycypacyjnego, a biblioteki stały się lokalnymi centrami integrującymi mieszkańców.

Gdzie mnie szukać?

Napisz do mnie albo znajdź moje profile w internecie: