Magdalena Piętka

Kandydat do Rady Dzielnicy z okręgu 3 - Saska Kępa

Saska Kępa, gdzie mieszkam od urodzenia, jest dla mnie oazą zieleni i spokoju pośród
miejskiego zgiełku. Od lat z zapałem działam na rzecz naszej małej ojczyzny, aby była miejscem przyjaznym zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających ją gości.

W 2013 r. dołączyłam do Stowarzyszenia ŁADna Kępa, które troszczy się o zachowanie i popularyzowanie unikalnego, zabytkowego charakteru Saskiej Kępy w sferze architektury, zieleni i ładu przestrzennego. Od niedawna działam również w Samorządzie Mieszkańców Saskiej Kępy, gdzie zostałam wybrana do reprezentowania nas w kontaktach z radami osiedli z całej dzielnicy. Jestem fanką idei społeczeństwa obywatelskiego. Nie potrzebujemy szyldów i legitymacji partyjnych, aby móc zmieniać naszą okolicę na lepsze.

Sprawy, które są dla mnie priorytetem:

  1. Troska o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – poprawa i rozwój infrastruktury ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniego oświetlenia ciągów komunikacyjnych.
  2. Transparentność i poprawa polityki informacyjnej w Urzędzie Dzielnicy – to warunek konieczny, by zainteresować mieszkańców kwestiami istotnymi dla naszej społeczności.
  3. Ochrona i rewitalizacja terenów i obiektów zabytkowych oraz ich promocja, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Jeżeli chcemy zachować unikalny charakter Saskiej Kępy, to musimy od najmłodszych lat kształtować postawy jej mieszkańców – dlatego będę zabiegać o stworzenie lokalnego programu edukacji obywatelskiej, aby każdy mieszkaniec Saskiej Kępy był świadomy jej walorów – historycznych, zabytkowych i przyrodniczych.

MAGDALENA PIĘTKA

Lista 24 - miejsce 2