Maciej Piskorz

Kandydat do okręgu numer 9 - Bemowo, Ursus, Włochy

Lista 15 - miejsce 10

O mnie

Jestem studentem gospodarki przestrzennej na Politechnice Warszawskiej oraz finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Od roku prowadzę własną firmę eventową.
Od czasów szkolnych pracuję na rzecz społeczności lokalnej. Przez uczelniany Samorząd Studentów oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, moje kroki wędrują w stronę pracy w samorządzie terytorialnym. Jestem również harcerzem. Od wielu lat wspólnie z moim środowiskiem organizujemy akcje społeczne i wychowujemy młode pokolenia w duchu odpowiedzialności za wspólne dobro.

Dlaczego kandyduję?

Wiele planów rozwoju dzielnic opiera się na niepodpartych analizą ekonomiczną fantazjach. Chciałbym skoncentrować się na prostych pomysłach, które mogą w istotny sposób pomóc w funkcjonowaniu naszego miasta.

Moje cele:

  • Rozwiązania antysmogowe

Walka ze smogiem to priorytetowy postulat, który w przyszłości będę chciał wspierać w Radzie Miasta. Zamiast tworzyć nową infrastrukturę informującą o przekroczeniach norm zanieczyszczeń, będę postulować wykorzystanie już istniejącej – interaktywne tablice na przystankach komunikacji
miejskiej będą informowały o stanie powietrza. Jednak przede wszystkim będę walczyć o efektywny program wymiany pieców oraz termomodernizacji.

  • Ułatwienie partycypacji społecznej w planowaniu budżetu

Budżet partycypacyjny to narzędzie do rozwoju miasta w stronę, w którą potrzebują tego mieszkańcy. Niestety, nie tak proste i efektywne, jak mogłoby być. Będę zabiegał o usprawnienie realizacji projektów oraz ułatwienie składania wniosków, a także popularyzację tego narzędzia wśród osób niekorzystających z Internetu na co dzień.

  • Monitoring #LexDeweloper

Będę zajmował się monitorowaniem procesu inwestycji mieszkaniowych realizowanych w ramach ustawy mieszkaniowej, tzw. Lex Deweloper. Wszelkie naruszenia prawa czy plany doprowadzające do zaburzenia ładu przestrzennego lub zabudowy cennych dla mieszkańców terenów będą przeze mnie nagłaśniane oraz zwalczane.

  • Zieleń miejska pod lepszą ochroną

Chcę wprowadzić zmiany w zasadach kompensowania wycinki drzew. Inwestorzy będą musieli w miejsce wyciętego drzewa nasadzić drzewo w podobnym wieku. Takie rozwiązanie będzie kosztowne dla deweloperów, co skutecznie zmniejszy wycinkę cennych dla miasta i naszego zdrowia drzew.