Ludmiła Janion

Kandydatka do Rady Dzielnicy z okręgu 2 - Sady, Serek Żoliborski, WSM Centralny

Lista 23 - miejsce 3

Pochodzę ze Śródmieścia Południowego. Od 10 lat mieszkam na Starym Żoliborzu. Z wykształcenia jestem anglistką, filozofką i kulturoznawczynią. Pracowałam jako nauczycielka w bielańskich liceach, w ostatnich latach uczę w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Działam na rzecz praw pieszych w koalicji Piesza Masa Krytyczna. Organizujemy marsze, happeningi i rozmowy z urzędnikami, na których domagamy się równych i szerokich chodników wolnych od przeszkód, wyznaczania przejść naziemnych tam, gdzie obecnie brakuje ich pieszym oraz separacji ruchu pieszego i rowerowego. Jestem także związana z grupą Święte Krowy Warszawskie, która aktywizuje mieszkańców na rzecz walki z nielegalnym parkowaniem. Uważam, że miasto bagatelizuje potrzeby pieszych i zbyt często poświęca ich bezpieczeństwo w imię rozwoju ruchu samochodowego i niekiedy rowerowego.

W moim żoliborskim mieszkaniu latem towarzyszy mi nieustanny warkot awionetek. W ostatnich latach zostałam więc, chcąc nie chcąc, specjalistką od walki z hałasem lotniczym. W stowarzyszeniu Ciche Niebo Nad Warszawa działam na rzecz zmniejszenia uciążliwości związanych z działalnością komercyjną lotniska Babice. Dzięki naszym działaniom tymczasowo poprawiła się jakość pomiarów hałasu, co pozwoliło wykazać przekroczenia norm środowiskowych. Ponadto w ostatnich miesiącach udało nam się wprowadzić korzystne dla mieszkańców północnych dzielnic zapisy do aktualizacji Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem oraz doprowadzić do jednomyślnego przyjęcia tego dokumentu przez Radę Warszawy.

Ważne są dla mnie także działania na rzecz poprawy jakości powietrza – jestem astmatyczką i skutki smogu odczuwam na własnej skórze – oraz aktywizacji mieszkańców do wspólnych starań o lepszą dzielnicę.
Podejrzewam, że jestem aktywistką ze złego snu Waszczykowskiego: nie jem mięsa, jeżdżę na rowerze, napisałam doktorat z gender studies. Możecie mnie spotkać w czytelni na Placu Inwalidów, w Zdroficie na Szamockiej i w Lesie Bielańskim, a także na rozmaitych akcjach ekologicznych i feministycznych.