fot. Rafał Nowak

Katarzyna Homan

Kandydatka do okręgu numer 5 - Bielany, Żoliborz

Lista 15 - miejsce 1

Bielańska i żoliborska społeczniczka i animatorka kultury związana rodzinnie od kilku pokoleń niemal na równi z obydwiema tymi dzielnicami. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami komunikacji oraz „szyje na miarę” projekty CSR-owe dla firm. Jej pasją są działania na rzecz rozwoju lokalnej demokracji. Jest autorką nowatorskich przedsięwziąć łączących cele społeczne, ekonomiczne i kulturalne. W 2013 roku założyła sieć „Bielańskich Aktywistów” integrującą społeczników, ludzi kultury, przedsiębiorców a także pracowników różnych instytucji bielańskich i urzędników. Było to pierwsze pomyślane w ten sposób środowiskotwórcze działanie na Bielanach, które zaowocowało wieloma ciekawymi przedsięwzięciami, pomogło w wymianie wiedzy i doświadczeń, ale przede wszystkim pozwoliło wyzwolić ogromny potencjał tkwiący w Mieszkańcach. Jej inne projekty to m.in. tzw. „Miksery Bielańskie”, „Festiwal Aktywności Lokalnej” prezentujący dokonania Bielanian w różnych obszarach, międzypokoleniowe „Bielańskie Potańcówki” w Jordanku przy ul. Cegłowskiej, „Otwarty Mikrofon: Tu mówią Bielany”, czy dobroczynny „Pchli Targ na Bielanach”.