Karolina Płocha

Kandydatka do Rady Miasta z okręgu 2 - Praga Południe, Rembertów

Lista 15, miejsce 3

W Miasto Jest Nasze działam od 2016. Zarówno w MJN, jak i zawodowo jestem prawniczką. Oprócz tego działam w ruchu lokatorskim.

W swojej działalności społecznej skupiam się na zagadnieniu reprywatyzacji, praw lokatorów i mieszkalnictwa.

Na co dzień udzielam bezpłatnych porad prawnych lokatorom, w tym zamieszkującym w budynkach zreprywatyzowanych, oraz biorę udział w protestach i kampaniach dotyczących poprawy warunków życia i pracy mieszkańców Warszawy.

Jestem współautorką akcji „Wyręcz Patryka”. W jej ramach przedstawiliśmy projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, uniemożliwiającej władzom miast zwracanie w naturze kamienic zamieszkałych przez lokatorów. Jestem koordynatorką Audytu Reprywatyzacji, w ramach którego Miasto Jest Nasze uzyskało dostęp do wszystkich 4000 reprywatyzacyjnych decyzji zwrotowych i odszkodowawczych wydanych przez warszawski Ratusz.

Jako radna chciałabym przede wszystkim zabiegać o reformę polityki mieszkaniowej miasta, w tym poprawę warunków lokalowych, inwestycje w nowe budownictwo i zmianę zasad przyznawania mieszkań. Uważam, że należy dzielić wydatki budżetowe tak, aby inwestycje najpilniejsze (np. podłączenie budynków zasobu publicznego do centralnego ogrzewania) miały pierwszeństwo przed kosztownymi inwestycjami, które nie służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkańców (jak np. zaplanowane już w budżecie na kolejne lata milionowe wydatki na budowę parkingów podziemnych).

Ponadto jestem zwolenniczką rozwijania transportu publicznego. Zależy mi na uregulowaniu chaosu reklamowego i przyspieszeniu procesu uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.