Justyna Kościńska

Kandydatka do Rady Dzielnicy z okręgu 1 - Grochów Północny

Jestem wiceprezeską “Miasto jest Nasze”. Do Stowarzyszenia dołączyłam w 2014 r. Jestem doktorantką w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Od kilku lat angażuję się w działania na Pradze-Południe. W 2015 r. apelowałam do Burmistrza dzielnicy o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zburzenia Universamu Grochów i budowy w tym miejscu wieżowca. Uczestniczyłam również w dyskusjach na temat planu otoczenia murem Sinfonii Varsovia. W 2016 r. wraz z grupą społeczników postulowałam zaprzestanie organizacji uciążliwych imprez na Stadionie Narodowym. Zajmowałam się również tematem nieuczciwej reprywatyzacji kamienicy przy ulicy Skaryszewskiej 11. W 2018 r. doprowadziłam do zmiany Rzecznika Dzielnicy po jego występie w jednym z programów telewizyjnych.

Chcę Pragi-Południe dostępnej dla wszystkich, nie tylko w wymiarze usług publicznych, lecz również transportu publicznego, równych chodników, infrastruktury rowerowej (złożyłam do BP projekt ścieżki rowerowej na Gocławiu), wystarczającej liczby miejsc parkingowych, świeżego powietrza i zieleni. Pragi-Południe, w której wybrani w wyborach radni reprezentują głos mieszkańców, nie partykularnych interesów ogólnopolskich partii politycznych. Pragi-Południe, w której samorząd lokalny działa dla i na rzecz mieszkańców.

Chciałabym, by nasze miasto było zarządzane w sposób zgodny z zasadami solidarności społecznej, w sposób otwarty i równy dla wszystkich jego mieszkańców i mieszkanek. Jedną z ważnych kwestii jest dostęp przestrzenny do usług publicznych, w tym z zakresu oświaty i ochrony zdrowia. Zajmuję się tym tematem jako doktorantka w Instytucie Socjologii UW. Jest to temat niezwykle ważny dla dzielnicy. Praga-Południe dynamicznie się rozwija; przybywa nowych mieszkańców, lecz infrastruktura w dużej mierze pozostaje niezmieniona. Spodziewać się można, że szkoły będą przepełnione, co generuje szereg problemów, związanych m. in. z bezpieczeństwem. Jako radna chciałabym intensywnie pracować nad rozwiązaniem tego problemu, między innymi poprzez nacisk na rzetelne planowanie przestrzenne.

JUSTYNA KOŚCIŃSKA

Lista 24 - miejsce 1

justyna.koscinska@miastojestnasze.org