Jolanta Piecuch

Kandydatka do okręgu numer 9 - Bemowo, Ursus, Włochy

Lista 15 - miejsce 2

Z wykształcenia jestem ekonomistką, ukończyłam podyplomowe studia audytu i kontroli wewnętrznej, zdałam państwowy egzamin dla członków rad nadzorczych. Urodziłam się we Włochach, wiele lat mieszkałam także na Jelonkach.
Jestem współzałożycielką Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy. W ramach swojej działalności społecznej prowadziłam m.in. porady dla mieszkańców dot. planów miejscowych, zabiegałam o rewitalizację placu przy PKP Włochy i zachowanie zabytkowych elementów na stacji, skutecznie walczyłam o ścieżkę rowerową na ul. Dźwigowej, współorganizowałam Festiwal Otwarte Ogrody, pracowałam w Komisjach Dialogu Społecznego zajmujących się architekturą i ochroną środowiska.
Jako radna w latach 2010- 2014 pracowałam w Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, w Komisji Budżetu i Infrastruktury oraz Komisji Rewizyjnej, której udało się ostatecznie przeprowadzić kontrolę wydawania decyzji o warunkach zabudowy przez Zarząd Dzielnicy, która wykazała wiele nieprawidłowości. Uczestniczyłam także w wielu posiedzeniach miejskiej Komisji Ładu Przestrzennego zabiegając o przystąpienie i uchwalanie planów miejscowych.

Moje cele:

  • Walka z chaosem przestrzennym

Szybsze uchwalanie planów miejscowych i ograniczenie nadmiaru reklam na naszych ulicach. Komisja Ładu Przestrzennego Rady Warszawy musi działać skuteczniej i służyć poprawie warunków życia mieszkańców, a nie zysków deweloperów.

  • Przejrzysty samorząd

Mieszkaniec nie może być traktowany jak petent. Potrzebujemy więcej życzliwości miejskich komisji dla mieszkańców i ich problemów, a także większej przejrzystości. Komisja Rewizyjna Rady Miasta musi skuteczniej kontrolować nieprawidłowości w mieście.

  • Żłobki

Natychmiast potrzebujemy nowych żłobków we Włochach, Bemowie i Ursusie. Wiele dzieci nie ma obecnie szans na miejsce w jakiejkolwiek placówce publicznej.

  • Szkoły specjalne

Na terenie Bemowa, Włoch i Ursusa nie ma żadnej szkoły specjalnej dla dzieci. Samorząd musi pomóc w utworzeniu takich placówek zróżnicowanych pod względem stopnia niepełnosprawności oraz miejsc integracji lokalnej tych rodzin. To szansa na poprawę życia dzieci i wsparcie ich osamotnionych rodziców.

  • Zieleń

Potrzebujemy więcej drzew na ulicach i sieci lokalnych zielonych skwerów. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy powinien bardziej zaangażować się w porządkowanie zaniedbanych fragmentów naszych dzielnic.

  • Ochrona przed zabudową podwórek i parków

Tzw. ustawa #lexdeweloper grozi zwiększeniem chaosu urbanistycznego w Warszawie i zabudową terenów zielonych na osiedlach. Chcę monitorować zamiary inwestycyjne (także spółdzielni) i zapobiegać inwestycjom niszczącym ład przestrzenny.