Joanna Klikowicz

Kandydatka do okręgu numer 4 - Wola

Lista 15 - miejsce 2

Działaczka społeczna, zaangażowana od kilku lat w problemy lokalne. Zajmowała się tematem wolskiej Gazowni, problemem skażeń chemicznych na Woli, infrastrukturą rowerową, a także popularyzacją projektu „Skwer Wolnej Elekcji”. Koordynatorka wolskiego koła Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, a od niedawna studentka Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Sztuka Mediów.