Jerzy Tarłowski

Kandydat do okręgu numer 2 - Praga Południe, Rembertów

Lista 15 - miejsce 7

Moja rodzina od trzech pokoleń mieszka w tym samym miejscu na Grochowie, co nie oznacza, że inne części miasta są mi obce. Działalność społeczną na rzecz rozwoju i utrwalania historii Warszawy rozpocząłem, będąc jeszcze w liceum. Wówczas dowiedziałem się czym był Paryż Północy i zapragnąłem, by nasze miasto znów zachwycało.

Dlatego zacząłem angażować się w sprawy planowania miejskiego, zgłaszać wszelkiego rodzaju usterki czy awarie oraz podejmować działania na rzecz ochrony zabytków i środowiska naturalnego. Ponadto, zajmowałem się identyfikowaniem nieistniejących już budynków i zakątków przedwojennej Warszawy. Niejednokrotnie składałem projekty do budżetu partycypacyjnego, głównie związane z historią i designem.

Obecnie aktywnie uczestniczę w inicjatywach Stowarzyszenia Kolonia Posłów i Senatorów PPS oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków. Bywa, że moje poglądy i pomysły ukazują się w formie tekstów publicystycznych.

Z wykształcenia jestem muzeologiem i kulturoznawcą, a z zamiłowania: grafikiem, podróżnikiem, pasjonatem historii Warszawy, publicystą, miłośnikiem sztuki, a zwłaszcza architektury i architektury krajobrazu.