Janusz Ozdowski

Kandydat do Rady Miasta z okręgu 2 - Praga Południe, Rembertów

Lista 15, miejsce 4

Od zawsze jestem związany z naszą dzielnicą. Urodziłem się na Saskiej Kępie i tutaj chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego i Gimnazjum nr 19 im. Bolesława Prusa. Potem skończyłem liceum im. Powstańców Warszawy na Kinowej.

Obecnie jestem studentem III roku Politechniki Warszawskiej. Już na I roku studiów zaangażowałem się w prace samorządowe – dostałem się do Wydziałowej Rady Samorządu, w której organizowałem wydarzenia na Politechnice.

Podczas drugiego roku działalności na rzecz uczelni zostałem głównym koordynatorem Piekielnego Wyścigu – innowacyjnego projektu biegu z przeszkodami, znanego dziś szerzej wśród warszawskiej młodzieży.

Ogromny zapał studentów zachęcił mnie do jeszcze większego zaangażowania w życie uczelni. Po dwóch latach kadencji zostałem Senatorem Studenckim – Przewodniczącym Komisji Sportu i Turystyki. Planuję budżet i wspólnie z komisją realizuje projekty związane ze sportem i turystyką. Jednocześnie ściśle współpracuję z organizacjami naszej Alma Mater.

3 lata temu wyruszyłem w pierwszą podróż autostopem, co wprawiło mnie w zamiłowanie do tego rodzaju podróży. W zeszłe wakacje dojechałem autostopem do Chin, a na moim liczniku wybiło 45.000 przejechanych kilometrów. Ponadto trenuję bieganie i startuję na długich dystansach w biegach ulicznych.

Kandyduję do Rady Miasta, bo chciałbym:

  1. Wzmacniać współpracę między uczelniami a warszawskim samorządem, by wykorzystywać potencjał naukowców i studentów, do poprawiania jakości życia w mieście.
  2. Stworzyć program edukacji obywatelskiej dla młodzieży, by na możliwie wczesnym etapie włączać młodych Warszawiaków do współdecydowania o sprawach lokalnej społeczności.
  3. Rozwijać działalność Młodzieżowych Rad Dzielnicy i Młodzieżowej Rady Warszawy.
  4. Zadbać o kierowanie funduszy na inwestycje w tereny i obiekty sportowe i rekreacyjne, by warszawska młodzież miała dostęp do odpowiedniej infrastruktury w pobliżu miejsca zamieszkania, bez konieczności przemieszczania się do odległych dzielnic.