Jan Wieczorek

Kandydat z okręgu numer 7 - Targówek, Wawer, Wesoła

Lista 15 - miejsce 8

Pochodzę z Mokotowa, jednak od 2011 swoje losy związałem z Targówkiem.

Działam na rzecz zachowania pamięci o ludziach tworzących historię dzielnicy. Zabiegam o ochronę nad zabytkami i dziedzictwem Targówka, szczególnie na terenie kolejarskiego Bródna w Fundacji Kolejowe Przysposobienie Obronne. Dążę do realizacji przyjaznych rozwiązań komunikacyjnych m.in. poprzez stworzenie węzłów przesiadkowych i parkingów przy stacji Warszawa Praga i Warszawa Toruńska.

Moje priorytety w wyborach samorządowych do Rady m.st. Warszawy:

  • Infrastruktura = zrównoważony rozwój infrastruktury bez dyskryminowania prawobrzeżnej Warszawy
  • Kultura = rozwój oferty kulturalnej Stolicy w oparciu o lokalną historię
  • Dziedzictwo = należyta opieka nad zabytkami Warszawy i wzmacnianie więzi Mieszkańców z „małymi ojczyznami”