Jan Mierzejewski

Kandydat do Rady Dzielnicy z okręgu 4 - Żoliborz Urzędniczy, Oficerski, WSM Żoliborz II

Lista 23 - miejsce 5

Fizyk nuklearny, edukator, nauczyciel STEM w Bednarskiej Szkole Realnej. Marzy mu się reaktywacja pozaszkolnej aktywności edukacyjnej w ramach żoliborskiej społeczności lokalnej.

Absolwent Bednarskiej, z wykształcenia eksperymentalny fizyk jądrowy, czyli tzw. doświadczalnik (ale największą radość i tak sprawia mu gra w kosza). W trakcie swojej kariery naukowej budował układy detekcji promieniowania jonizującego i prowadził pomiary z ich wykorzystaniem, co zaowocowało otrzymaniem stopnia doktora nauk fizycznych. Eksperymentował w największych europejskich laboratoriach i ośrodkach naukowych (CERN, Legnaro, Orsay, Mogurele). Napisał kilka publikacji. Następnie kontynuował aktywność eksperymentalną, wykonując aparaturę naukową, jako zewnętrzny dostawca dla Uniwersytetu w Oslo, laboratorium GANIL czy warszawskiego cyklotronu. Zajmował się również projektowaniem i budową urządzeń do oczyszczania gazu, a współprojektowane przez niego urządzenia pracują przy eksploatacji złóż gazu ziemnego w Polsce i na świecie. Prywatnie miłośnik zimowej aktywności wysokogórskiej, dla której wielokrotnie odwiedzał Tatry, Alpy i Kaukaz.