Jan Dowgiałło

Kandydat do okręgu numer 1 - Ochota i Śródmieście

Lista 15 - miejsce 5

Warszawski architekt i urbanista. Zawodowo i prywatnie walczy o naprawę przestrzeni wspólnych naszego miasta. Pracuje nad tym, aby warszawskie ulice, place, skwery i parki dobrze służyły potrzebom Warszawiaków – by były bezpieczne, wygodne, przyjazne, zdrowe i piękne.

Działa w skali człowieka i całego miasta. Ekspert w programie Warszawa 2030. Projektant w procesach rewitalizacji, m.in. ul. Wileńskiej i Ząbkowskiej. Członek Koła Architektury Zrównoważonej OW SARP i zarządu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Nasz Dom Urzędników Państwowego Banku Rolnego w Warszawie. Autor zwycięskiego projektu do budżetu partycypacyjnego „Funkcjonalna Poznańska”.