Izabela Rychter

Kandydatka do Rady Dzielnicy z okręgu 3 - Żoliborz Południowy, Artystyczny, Zatrasie

Lista 23 - miejsce 1

Jestem Radną, współzałożycielką Stowarzyszenia Nowy Żoliborz oraz Żoliborz Demokratyczny, Członkiem Zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz mamą i miłośniczką Żoliborza.

Moje działania przyczyniły się do przyjęcia miejscowego planu (MPZP) dla Żoliborza Południowego, przyznania środków na budowę nowej szkoły i przedszkola przy ul. Anny German, uruchomienia linii autobusowej 221, a obecnie kolejnej linii nr 380, nasadzenia kilkuset drzew.
Ze Stowarzyszeniem zgłosiliśmy liczne projekty: modernizacja parku przy WIML, kończona właśnie rewitalizacja ulicy Przasnyskiej, miejsca parkingowe na Rydygiera oraz oczekujące na realizację – Skwer Krasińskiego czy Psi Park przy ul. Broniewskiego.

W nowej kadencji będę kontynuować wcześniejsze działania i koncentrować się na:

stworzeniu przyjaznych i bezpiecznych ulic, przejść dla pieszych, miejsc parkingowych, ścieżek rowerowych, uspokojeniu ruchu oraz remoncie ulicy Rydygiera,

wybudowaniu żłobka, przedszkoli i szkoły na terenie Żoliborza Południowego i Artystycznego, remontu placówek na terenie Zatrasia i Rudawki

zrealizowaniu stworzonej wspólnie z mieszkańcami spójnej koncepcji zieleni – parki, skwery, nasadzenia drzew, uporządkowaniu terenów i dosadzeniu drzew przy torach kolejowych, zagospodarowaniu rejonu ulicy Krasińskiego i Broniewskiego

usprawnieniu komunikacji w tym zwiększeniu częstotliwości kursowania autobusów.

Liczę na wspólne działanie w kolejnej kadencji.