Ewa Małgorzata Pawlak

Kandydatka do Rady Dzielnicy z okręgu 4 - Nowolipki, Żelazna Brama, Mariensztat, Powiśle-Skarpa

Lista 23 - miejsce 4

Malarka teatralna, dekoratorka, specjalistka ds. reklamy.
Żadnej pracy się nie boi, szczególnie gdy walczy w obronie słabszych i potrzebujących. W latach 80. działaczka NSZZ Solidarność. W Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej koordynowała ogólnopolski projekt oświatowy Szkoła Współpracy. W 2015 skutecznie ratowała przed likwidacją Państwowy Instytut Wydawniczy; uczestniczka protestów na rzecz lokatorów reprywatyzowanych kamienic.
Obecnie pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.