Eliza Rutkowska

Kandydatka do Rady Dzielnicy z okręgu 4 - Żoliborz Urzędniczy, Oficerski, WSM Żoliborz II

Lista 23 - miejsce 3

Żoliborzanka, aktywistka, feministka. Od 4 lat członkini stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Łączy ludzi i rozwiązuje problemy.

Jako radna chcę działać na rzecz:

  • lepszej komunikacji między radnymi a mieszkańcami Żoliborza;
  • poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów;
  • likwidacji barier architektonicznych;
  • aktywizacji żoliborskich seniorów;
  • wspierania rzemieślników;
  • ochrony zieleni;
  • poprawy jakości powietrza;
  • budowania wspólnoty wszystkich mieszkańców Żoliborza.