Damian Siembida

Kandydat do okręgu numer 9 - Bemowo, Ursus, Włochy

Lista 15 - miejsce 3

Warszawa – miejsce mojego urodzenia, zamieszkania, życia.
Ukończyłem studia na kierunku gospodarka przestrzenna, a zawodowo zajmuję się planowaniem przestrzennym – jestem pracownikiem administracji samorządowej, a okresowo współpracuję z pracowniami urbanistycznymi.
Spełniając swoje pasje i przygotowując się do pracy na rzecz mieszkańców, ukończyłem studia podyplomowe w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW – choć na mój dorobek akademicki składają się również studia realizowane na SGGW, WAT i na Uniwersytecie Gandawskim w Belgii.
Obiektem moich szczególnych zainteresowań jest relacja Warszawy z obszarami podmiejskimi – marginalizacja obszarów pogranicza Warszawy doprowadziła do bardzo wielu problemów z którymi borykają się ościenne dzielnice stolicy takie jak Bemowo, Ursus, czy Włochy. Uważam, że rola naszych dzielnic stanowczo za długo była ograniczana do roli sypialni i placu doświadczalnego dla deweloperów – czas to w końcu zmienić!

Zbudujmy miasto marzeń dla następnych pokoleń.

Moje cele:

  • Urbanistyka

Uważne monitorowanie prac nad uchwałą krajobrazową dla Warszawy, walka z chaosem reklamowym, likwidacja barier komunikacyjnych, rozszerzenie oferty przestrzeni publicznych, rozwój w oparciu o przemyślane plany miejscowe. Przeciwdziałanie polaryzacji usług wokół centrum Warszawy (m. in. kultura, rozrywka, gastronomia) poprzez zapewnienie odpowiedniej oferty inwestorom na terenie naszych dzielnic.

  • Transport

Wsparcie dla rozwoju miasta w oparciu o efektywny transport publiczny oraz wysokiej jakości ciągi piesze i rowerowe przy jednoczesnym ograniczaniu ruchu samochodów osobowych. Budowa sieci zadaszonych wiat rowerowych przy najważniejszych węzłach komunikacyjnych oraz budynkach użyteczności publicznej.

  • Partycypacja społeczna

Włączanie mieszkańców w proces wspólnego podejmowania decyzji administracyjnych. Rozszerzenie oferty konsultacji społecznych oraz zaangażowanie na rzecz wspólnych spotkań oraz paneli dyskusyjnych skupionych wokół planowania rozwoju miasta. Wsparcie dla inicjatyw oddolnych angażujących mieszkańców w życie Warszawy.

  • Czyste powietrze i rekreacja

Zaangażowanie w walkę z smogiem, nacisk na rozwój sieci ciepłowniczej jako alternatywy dla ogrzewania indywidualnego, zwiększenie oferty terenów przyrodniczo aktywnych, utrzymanie struktur wspomagających przewietrzanie osiedli (takich jak np. Lotnisko Babice na Bemowie).