Bartłomiej Gołąbek

Kandydat do Rady Dzielnicy z okręgu 4 - Nowolipki, Żelazna Brama, Mariensztat, Powiśle-Skarpa

Lista 23 - miejsce 1

Mieszkaniec Śródmieścia Północnego, lekarz weterynarii po warszawskiej SGGW. Z doświadczeniem w administracji publicznej, które zdobył jako inspektor na Lotnisku Chopina.

W Miasto Jest Nasze zajmuje się m.in. problemami rzemieślników, współtworząc Mapę Rzemieślników Mistrzowie Śródmieścia. Aktywnie włącza się w dyskusję o kształcie przestrzeni publicznej. Zgłosił do budżetu partycypacyjnego zwycięski projekt skweru osiedlowego przy ul. Królewskiej.

W Radzie Dzielnicy chce zająć się tematem lokali użytkowych. Mali przedsiębiorcy, zwłaszcza rzemieślnicy są wypierani przez wielkie korporacje i sieci handlowe, przez co prowadzą swoją działalność w bramach kamienic i niewidocznych z ulic podwórkach. Analiza każdego przypadku i większa elastyczność pozwoliłaby na preferencyjne czynsze. Mieszkańcy potrzebują usług, a nasza dzielnica rzemieślników, którzy są jej nieodłącznym elementem.

Śródmieście jest zaśmiecane tysiącami ulotek wsadzanych za wycieraczki aut, wieszanych na znakach drogowych i sygnalizacji świetlnej. Władze nie powinny tego tolerować. Bartek postuluje nasilenie kontroli i dotkliwe mandaty straży miejskiej oraz kampanię społeczną zarządu dzielnicy, zachęcającą do zgłaszania takich praktyk i samodzielnego dbania o otoczenie.

Warszawa należy do wszystkich mieszkańców – powinniśmy o nią dbać wspólnie.