Bartłomiej Broda

Kandydat do Rady Dzielnicy z okręgu 1 - Grochów Północny

Mieszkam na ulicy Siennickiej na Grochowie. Z Miasto Jest Nasze związałem się, ponieważ jestem przekonany, że to jedyna organizacja w Warszawie, która realnie może zadbać o ład w przestrzeni publicznej i prawa pieszych. Odczuwam dużą potrzebę, aby działać na rzecz lokalnych wspólnot – jestem przewodniczącym zarządu swojej wspólnoty mieszkaniowej i członkiem rady osiedla Grochów Kinowa.

W MJN angażowałem się w przywracanie toru kolarskiego „Orzeł” społeczności lokalnej, a także w walkę z propozycjami władz Warszawy i Pragi-Południe nowego podziału okręgów wyborczych do rady dzielnicy. Proponowane przez rządzących zmiany miały w efekcie skutkować większym upartyjnieniem rady dzielnicy.

Z zamiłowania orientalista – podczas rocznego stypendium w Azji odkryłem, że Warszawa ma tendencje to przejmowania najgorszych praktyk z miast Dalekiego Wschodu dotyczących przestrzeni publicznej i transportu. Zrobię wszystko, by powielanie tych wzorców zastopować.

Jako radny chciałbym zająć się przede wszystkim:

  • zwiększeniem udziału mieszkańców dzielnicy w procesach demokratycznych, takich jak konsultacje społeczne i funkcjonowanie rad osiedli;
  • wsparciem mieszkańców lokali komunalnych i socjalnych poprzez przyspieszenie modernizacji budynków i podłączenia do sieci centralnego ogrzewania;
  • odzyskaniem przestrzeni publicznej dla pieszych;
  • ochroną Kamionkowskich Błoń Elekcyjnych i terenów je otaczających, z którymi – jako posiadacz psa – czuje się szczególnie związany.

BARTŁOMIEJ BRODA

Lista 24 - miejsce 7