Ania Kotowska

Kandydatka do Rady Dzielnicy z okręgu 1 - Żoliborz Dziennikarski, Marymont-Potok

Lista 23 - miejsce 2

Kilka słów o mnie

Mieszkam na Żoliborzu Dziennikarskim, z zawodu jestem architektką, od ponad roku koordynatorką żoliborskiego koła Miasto Jest Nasze. Prowadzę działania długofalowe, które przynoszą efekty. Moje dotychczasowe inicjatywy to m.in. Ocalmy Marymont – ratowanie zabytkowego stadionu na terenie OSiR Żoliborz, czy kampania prowadzona z Fundacją Ster Ulice dla Kobiet – upamiętniająca kobiety walczące o Niepodległość i działające na rzecz odbudowy państwa. Wśród nich jest także prof. Halina Skibniewska – projektantka osiedla Sady Żoliborskie.

Moje działania?

Do Miasto Jest Nasze trafiłam przy okazji projektu tanich mieszkań z pominięciem dewelopera budowanych w ramach wspólnoty przyszłych mieszkańców (na wzór np.osiedli WuWa2 we Wrocławiu). Potem zorganizowałam swoją pierwszą inicjatywę: wycieczkę rowerową po Żoliborzu Modernistycznym, dzięki niej wiele osób po raz pierwszy dowiedziało się o Stadionie Marymontu. Potem tematów już tylko przybywało. Od ponad roku koordynuję wszystkie działania naszego żoliborskiego koła. Walczymy ze złym zarządzaniem miastem, ale zawsze w sposób konstruktywny i w oparciu o większą społeczność skupioną wokół danego tematu. Staram się wykorzystywać swoją wiedzę zawodową do pracy przy projektach lokalnych. Dlatego walczyłam o zachowanie stadionu OSiR przy Potockiej i udało się!

Dlaczego kandyduję?

Bo marzę o Żoliborzu przyjaznym, którego centrum stanowi dobra przestrzeń publiczna: parki, place zabaw, skwery i place, i temu chciałabym poświęcić całą swoją uwagę w radzie dzielnicy.

MIASTO ZAPLANOWANE Z MIESZKAŃCAMI

Co jest dla mnie ważne na Żoliborzu?

 • Przyjazna przestrzeń publiczna. Rok temu kiedy tworzyłam mapę żoliborskich placów zabaw, często okazywało się że wystarczy tylko drobna interwencja żeby plac wrócił do życia. Nowa zabawka, wymiana nawierzchni(dostępność dla dzieci z niepełnosprawnościami) czyszczenie piasku, czasem przywrócenie dawnego wyglądu, postawienie toalety publicznej w pobliżu. Ważna są także place, parki i skwery, które wymagają rewitalizacji.
 • Doprowadzenie do rewitalizacji Stadionu Marymontu, wraz z otoczeniem i zachowaniem działających na jego terenie klubów, jednostek i stowarzyszeń.
 • Wsparcie dla lokalnych miejsc spotkań seniorów : jak np.Klub Seniora Promyk który nie dostaje wystarczającego wsparcia z dzielnicy.
 • Wypracowanie modelu współpracy pomiędzy dzielnicą a spółdzielniami i wspólnotami która pozwoliłaby na lepsze zarządzanie przestrzenią publiczną podwórek i poprawą ich dostępności.
 • Ochrona zabytków, estetyka szyldów, dobra jakość małej architektury
 • Dążenie do procedowania konkursów architektonicznych wraz z konsultacjami społecznymi które będą respektowane.
 • Walka z hałasem, szczególnie infrastrukturalnym z Wisłostrady i z lotniska.
 • Doprowadzenie do zapisów w planie umożliwiających utworzenie Skweru Haliny Skibniewskiej, w miejscu obecnej rezerwy pod drogę – skwer zamiast Trasy Krasińskiego. 
 • Poprawa sytuacji właścicieli małych zakładów rzemieślniczych i drobnych sprzedawców na Żoliborzu. 
 • Stojaki rowerowe przy lokalach usługowych i nowe trasy.
 • Transparentność procedur, projektów i planów.