fot. Kuba Zowsik

Aleksander Lesiński

Kandydat do okręgu numer 2 - Praga Południe, Rembertów

Lista 15 - miejsce 2

Kim jestem

Mam 44 lata. Z wykształcenia jestem Historykiem Sztuki po UKW. Jestem przedsiębiorcą, prowadzimy rodzinną firmę. Jestem szczęśliwym mężem. Nasze dzieci to ósme pokolenie Warszawiaków.

Rada Miasta

Rada Miasta liczy 60 osób. Jest to w tej chwili skrajnie upolitycznione gremium zawłaszczone przez partie polityczne. Rada ma wpływ na budżet miasta, decyduje o przyszłości Warszawy. Nie ma w niej nikogo z Rembertowa. Czy mała dzielnica nie zasługuje na to by mieć tam swojego przedstawiciela? Od lat nikomu z Rembertowa nie udało się dostać do Rady Miasta. Jest na to tylko jedna szansa. Będziemy mieli swojego przedstawiciela, jeżeli zagłosujemy nie na partie lecz na człowieka.

Dlaczego ja?

Od lat angażuję się społecznie w życie naszej dzielnicy. Moja zaangażowanie to nie przedwyborcza „pokazówka”. Celem moich działań zawsze była integracja Rembertowiaków. Zgrani i świadomi swoich potrzeb mieszkańcy mogą przenosić góry, pokazaliśmy to akcją #chcemytunelu. 6 lat temu założyłem Rembertów Bezpośrednio, którego jestem prezesem. Działamy wspólnie i zawsze staramy się angażować w działania naszą lokalną społeczność. To co osiągnęliśmy, wypracowaliśmy działając poza samorządem, za to zawsze z pomocą Rembertowiaków.

Osiągnięcia

Niczego nie osiągnąłbym sam, dlatego zamiast przypisywać sobie wspólne sukcesy RB napiszę czego by nie było bez Rembertów Bezpośrednio. A Wy głosując 21 października, oceńcie nasz wkład w życie dzielnicy.

Nie byłoby:
 • akcji #CHCEMYTUNELU
 • DROGI ROWEROWEJ na Marsa
 • biegu RUNBERTÓW
 • POGOTOWIA ŚW. MIKOŁAJA
 • ośmiu MAS ROWEROWYCH
 • GAZETY REMBERTÓW BEZPOŚREDNIO
 • JARMARKÓW
 • TURNIEJÓW PLANSZÓWEK
 • TURNIEJÓW PS4
 • TURNIEJÓW PIŁKARSKICH
 • akcji JESTEM STĄD, KUPUJE LOKALNIE
 • akcji NIE ROZJEŻDŻAJCIE NAS!
 • grupy REMBERTÓW BEZOPOŚREDNIO – HYDE PARK
 • strony ZAGUBIONE W REMBERTOWIE

i wielu wielu innych: wybory.rb.waw.pl

Oceńcie 21 października, czy moim dotychczasowym zaangażowaniem w sprawy dzielnicy zasługuję na Wasz głos.